Share

ธุรกิจประเภทใดบ้างที่ควรนำระบบ e-KYC ไปใช้งาน

ในปัจจุบันที่ทุกอย่างสามารถทำได้ผ่านสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียวจึงทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ ทำได้จากที่ไหน และเวลาใดก็ได้ จึงทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องมีการเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตน หรือการทำ e-KYC เข้ามาในการทำ Customer onboarding เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าที่เข้าสมัครใช้บริการนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับข้อมูลที่ได้กรอกเข้ามาในระบบ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละธุรกิจ ที่สำคัญระบบ e-KYC จะเข้ามายกระดับความปลอดภัยของทุกการธุรกรรมขึ้นไปอีกขั้นได้เป็นอย่างดี

จึงเป็นที่มาที่ทำให้ระบบ e-KYC สำหรับธุรกิจได้เข้ามาเป็นเครื่องมือ และตัวช่วยสำคัญของธุรกิจยุคใหม่ที่จะยกระดับให้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนออนไลน์ทำได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น โดยที่บริการระบบ e-KYC นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ในธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงธุรกิจธนาคาร และการเงินเท่านั้น ในบทความนี้เราได้รวบรวมธุรกิจที่สามารถนำระบบ e-KYC ไปใช้งานเพื่อยกระดับขั้นตอนการทำ Customer onboarding ได้ 

ธุรกจิประเภทใดบ้างที่ควรนำระบบ e-KYC ไปใช้งาน

ระบบ e-KYC สำหรับธุรกิจ นำไปใช้งานกับธุรกิจประเภทใดได้บ้าง

ระบบ e-KYC สำหรับธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท โดยที่ระดับของการยืนยันตัวตนนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ข้อกำหนด และความเสี่ยงของการทำธุรกรรมของแต่ละธุรกิจเอง โดยธุรกิจ 6 ประเภทนี้เป็นธุรกิจที่สามารถนำระบบ e-KYC ไปใช้เพื่อยกระดับการทำ Customer onboarding ได้เป็นอย่างดี

1. ธุรกิจธนาคาร และการเงิน

ธุรกิจธนาคาร และการเงินเป็นธุรกิจที่มีการนำระบบ e-KYC ไปใช้งานในวงกว้าง เนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูง เริ่มตั้งแต่การเปิดบัญชีธนาคาร และการสมัคร Mobile banking ที่จำเป็นต้องมีการไปยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารเนื่องจากเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง แต่ถ้าหากเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ-กลางนั้นลูกค้าสามารถทำการยืนยันตัวตนออนไลน์ผ่านทางสมาร์ตโฟนได้เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร

จากที่เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการสำหรับการโอนเงิน 50,000 บาทต่อครั้ง หรือโอนเงินเกิน 200,000 บาทต่อวัน รวมถึงหากมีปรับวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปใน Mobile Banking จำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันกันภัยจากการโดนโจรกรรมทางไซเบอร์ที่เริ่มสร้างความเสียหายให้กับประชาชนมากขึ้นทุกวัน ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าขั้นตอนการยืนยันตัวตนออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ธุรกิจจำเป็นต้องมี เพื่อให้ทุกการทำธุรกรรมเป็นไปอย่างปลอดภัย ไร้กังวล

โดยเฉพาะกับธุรกิจธนาคาร และการเงินที่ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ การมีขั้นตอนบริการยืนยันตัวตนที่สะดวก และปลอดภัยขั้นสูงจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจด้วยบริการที่ปลอกภัย สะดวก และทันสมัย

2. ธุรกิจสินเชื่อออนไลน์

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง ทั้งในแง่ของผู้ให้บริการสินเชื่อ และจำนวนผู้ใช้งาน โดยเป็นบริการสินเชื่อที่ผู้ใช้งานสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ผ่านทางออนไลน์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการสินเชื่อ ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร และการยืนยันตัวจนเพื่อขอใช้บริการสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อจนถึงการชำระเงินค่าบริการสินเชื่อ โดยที่ลูกค้า หรือผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงาน หรือสาขาของผู้ให้บริการสินเชื่อ

จึงทำให้ขั้นตอนการทำ Customer onboarding เพื่อให้ลูกค้าสมัครเข้าใช้บริการสินเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับธุรกิจสินเชื่อออนไลน์ โดยเฉพาะขั้นตอนการยืนยันตัวตนออนไลน์ เนื่องจากลูกค้าจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนออนไลน์เพื่อเข้าใช้บริการ จึงทำให้ผู้ให้บริการสินเชื่อจำเป็นต้องมีระบบ e-KYC ที่ให้ลูกค้าสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลูกค้าถึงจะสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปซึ่งก็คือการขอสินเชื่อ และอนุมัติสินเชื่อได้นั่นเอง 

3. ธุรกิจซื้อ-ขายทองออนไลน์

ในปัจจุบันรูปแบบการซื้อ-ขายทองได้พัฒนาไปแบบที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อ-ขายทองออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการซื้อ-ขายทองออนไลน์ ซึ่งตามกฎหมายที่ทาง ปปง. หรือสำนักงานป้องกันและปรามปราบการฟอกเงินได้กำหนดไว้ว่าให้ร้านทองต้องจัดทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีการทำธุรกรรมตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไปหรืออาจมีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง โดยการใช้หลักฐานบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน และร้านทองต้องมีการเก็บข้อมูลไว้ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ-ขายทองคำ (ปปง.มีโอกาสตรวจสอบ โดยจะพิจารณาตามความเสี่ยง)

จึงทำให้ระบบ e-KYC ออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับขั้นตอนการซื้อ-ขายทองออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางปปง. และอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อ-ขายทองออนไลน์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป รวมถึงยังช่วยยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการซื้อขายทองคำออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 

ระบบ e-KYC สำหรับธุรกิจยุคใหม่

4. ธุรกิจประกัน

ธุรกิจประกันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการนำระบบ e-KYC ออนไลน์มาใช้ในการยืนยันตัวตนลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซึ่งบริษัทประกันต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าว่ามีตัวตนอยู่จริงและประสงค์จะทําธุรกรรมกับบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งยังช่วยยกระดับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขา หรือพบเจ้าหน้าที่

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน และสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ฯ และต้องการทําธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป กับบริษัทฯ อาทิเช่น การเรียกร้องสินไหม และ การใช้สิทธิตามกรมธรรม์ เช่น การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ยกเลิก หรือ เวนคืนกรมธรรม์ ฯลฯ จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกการทำธุรกรรมนั้นเป็นไปสะดวก และปลอดภัย จึงทำให้การมีระบบ e-KYC ออนไลน์ที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

5. ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน

สำหรับธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันเองนั้นสามารถ Plug in ฟีเจอร์การยืนยันตัวตนออนไลน์ (e-KYC) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้เช่นกันที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆ ในแอปพลิเคชันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเองมั่นใจได้ว่าผู้ที่สมัครเข้ามาใช้งานนั้นมีตัวตนอยู่จริงตรงตามข้อมูลที่ได้กรอกเข้ามาในระบบ และทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในการใช้งานได้มากขึ้น 

ตัวอย่างผู้พัฒนาแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง Tinder แพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ชื่อดังได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ ID verification หรือการยืนยันตัวตนเข้ามาใช้งานกับผู้ใช้งาน Tinder ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าคู่เดทที่ผู้ใช้งาน swift และ match ที่ได้จากการใช้งาน Tinder นั้นเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง และสามารถควบคุมได้เองว่าต้องการจะสร้างปฏิสัมพันธ์กับใครบ้าง

อีกหนึ่งตัวอย่างแอปพลิเคชันผู้ให้บริการบริการยานพาหนะอย่าง Uber เองนั้นได้นำระบบยืนยันตัวตนเข้ามาใช้งานสำหรับผู้โดยสาร Uber เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง Carjacking หรือการจี้รถและยกระดับความปลอดภัยให้กับทั้งคนขับ และผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการ Uber ที่เลือกวิธีการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรเดบิต บัตรกำนัล (gift card) หรือ การจ่ายเงินผ่าน venmo (บริการ E-wallet ในประเทศสหรัฐอเมริกา) จำเป็นต้องทำการยืนยันตัวก่อนการใช้บริการ เนื่องจากรูปแบบการชำระเงินเหล่านี้ไม่มีการระบุตัวตนว่าใครเป็นคนชำระเงิน 

6. ธุรกิจอื่นๆ

ในขณะที่ธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากประเภทธุรกิจที่ได้กล่าวไปด้านบนนั้นสามารถนำระบบ e-KYC มาใช้งานได้เช่นกัน หากมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ เพื่อทำให้การเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของธุรกิจมีความรัดกุม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เทียบกับระบบแบบเดิมที่ใช้เพียงแค่ Username และ Password เท่านั้น 

ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ของสถาบันการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียน หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ามาเรียนนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ รวมไปถึงการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบสมาชิกของธุรกิจเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ หากมีการนำระบบยืนยันตัวตนออนไลน์ (e-KYC) มาใช้งานนั้นจะทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่มาใช้สิทธิพิเศษนั้นเป็นบุคคลคนเดียวกันกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ช่วยลดปัญหาเรื่องการฉ้อโกง และการปลอมแปลงตัวตนได้เป็นอย่างดี

📍คลิกอ่านบทความเพิ่มเติม 6 มิติใหม่ในการนำระบบ e-KYC มาใช้กับธุรกิจ

รู้จักกับระบบ e-KYC สำหรับธุรกิจ

ระบบ AI-Powered e-KYC สำหรับธุรกิจที่ทาง AIGEN ได้พัฒนาขึ้น

AIGEN ได้พัฒนาระบบ e-KYC สำหรับธุรกิจ บริการระบบการยืนยันตัวตนออนไลน์สำเร็จรูปพร้อมให้ธุรกิจนำไปเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของธุรกิจที่มีอยู่ได้โดยทันทีผ่านทาง URL โดยที่ธุรกิจสามารถเรียกใช้งานบริการ e-KYC เพื่อส่งให้ลูกค้าไปทำ e-KYC ที่หน้า AIGEN e-KYC Gateway โดยผลการยืนยันตัวตนจะถูกนำส่งให้ธุรกิจนำไปใช้ดำเนินการต่อไป ทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มฟีเจอร์การยืนยันตัวตนเข้าไปในแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ของธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าใช้ในการยืนยันตัวตนได้โดยทันทีโดยที่ไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมขึ้นเอง ประหยัดเวลา ยกระดับการให้บริการให้ลูกค้าสามารถยืนยันได้ด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

โดยบริการระบบe-KYC จาก AIGEN มาพร้อมกับฟีเจอร์การยืนยันตัวตนที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการนำระบบการยืนยันตัวตนออนไลน์ไปใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว โดยฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Standalone e-KYC มีดังต่อไปนี้

  • Stand-alone solution หรือเป็นระบบสำเร็จรูปที่ธุรกิจสามารถนำไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์เพื่อใช้งานได้โดยทันที
  • ดึงข้อมูลบนบัตรประชาชนได้แบบอัตโนมัติ พร้อมส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง (DOPA) ได้โดยทันที
  • ระบุตัวตนลูกค้า หรือผู้ใช้งานได้แบบอัตโนมัติ
  • ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับ Liveness detection
  • แม่นยำสูง
  • ฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย
  • เชื่อมต่อกับระบบ Dip chip ได้

พร้อมทั้งเรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้รูปแบบการยืนยันตัวตนให้ตอบโจทย์กับธุรกิจ และนำระบบ e-KYC ไปใช้กับธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จด้วยเช่นกัน

ต้องการนำระบบ e-KYC ยืนยันตัวตนออนไลน์ไปใช้งานกับธุรกิจ

ระบบ e-KYC จะช่วยเข้ามายกระดับขั้นตอน Customer onboarding โดยเฉพาะขั้นตอนการยืนยันตัวตนออนไลน์ให้ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และต้องการฟีเจอร์การยืนยันตัวตนไป Plug-in กับระบบของธุรกิจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาบริการระบบ e-KYC สำหรับธุรกิจไปใช้งาน เพื่อยกระดับขั้นตอนการยืนยันตัวตนให้ทำได้บนช่องทางออนไลน์จากทุกที่ และทุกเวลา และยกระดับการทำธุรกรรมให้มีปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำระบบ e-KYC  ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat