Share

รวมภาพบรรยากาศคอร์สเรียน AI For Business ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา AIGEN ได้จัดคอร์สเรียน AI For Business : ปลดล็อกความสำเร็จให้กับธุรกิจไปอีกขั้นด้วย AI ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ โรงแรม Graph hotel Ratchada ซึ่งคอร์สเรียนสดที่เจาะลึกเรื่องการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้ทั้งผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงผู้ที่สนใจการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงขั้นตอนการนำ AI ไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น AI-Driven organization ได้อย่างเป็นระบบ และนำ AI ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน สอนโดยดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO บริษัท ไอเจ็น จำกัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine learning ที่มีประสบการณ์ทั้งในไทย และต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี

โดยคอร์สเรียน AI For Business ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ทาง AIGEN ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนมาให้ได้ชมกันในบทความนี้!

ภาพบรรยากาศการเรียนคอร์ส AI For Business

คอร์สเรียน AI For Business จาก AIGEN#5

โดยในช่วงเริ่มต้นของการเรียนดร.ภมรพลได้ปูพื้นฐานให้ผู้เข้าเรียนข้าใจตั้งแต่ว่าเทคโนโลยี AI คืออะไร และมีวิธีการทำงานอย่างไร หลังจากนั้นจึงได้เล่าถึงรูปแบบในการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจว่ามีรูปแบบใดบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมกันก่อน จากนั้นจึงเจาะลึกในรายละเอียดถึงเครื่องมือ AI ที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้งานได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ต่อยอดกับธุรกิจ และการทำงานได้ต่อไป

นอกจากนั้นดร.ภมรพลยังได้เล่าถึงจุดแข็ง และข้อจำกัดของการนำ AI ไปใช้งานภายในธุรกิจ พร้อมถึงแนะนำวิธีการป้องกัน และวิธีการรับมือเพื่อให้ธุรกิจสามารถนำ AI ไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

คอร์สเรียน AI For Business จาก AIGEN#4

หลังจากผู้เรียนได้เข้าใจ และเห็นภาพถึงรูปแบบการนำ AI ไปใช้งานในธุรกิจแล้วนั้น ดร.ภมรพลได้สอนถึงการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรสำหรับการนำ AI มาใช้งานว่าองค์กร หรือธุรกิจนั้นควรเตรียมความพร้อมทางด้านใดบ้าง รวมถึงแชร์วิธีการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จว่าควรมีวิธีคิด และขั้นตอนอย่างไร

อีกทั้งยังได้แชร์ถึงว่าแล้วหากธุรกิจต้องการนำ AI มาใช้งานนั้น ควรจะพัฒนา AI ขึ้นเอง หรือจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ต่อไป

รวมถึงได้ยกตัวอย่างเครื่องมือ Generative AI ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปเลือกใช้งานให้ตอบโจทย์กับการทำงานของธุรกิจได้

คอร์สเรียน AI For Business จาก AIGEN#3
คอร์สเรียน AI For Business จาก AIGEN#2
คอร์สเรียน AI For Business จาก AIGEN#1

ปิดท้ายด้วย Session Q&A ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สอบถามเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้งานกับธุรกิจกับวิทยากรกันอย่างใกล้ชิด และหลังจากนั้นได้มีการมอบ Certificate ให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่านด้วยเช่นกัน

คอร์สเรียน AI For Business จาก AIGEN

สนใจคอร์สเรียน AI For Business

หากธุรกิจ หรือองค์กรใดสนใจหลักสูตร AI For Business ต้องการให้เราจัดอบรมการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจให้กับพนักงานภายในองค์กร สามารถติดต่อได้ที่ Line : @aigen หรือโทร 02-821-6686

AIGEN Live chat