Share

AI API พร้อมใช้งาน จาก AIGEN สำหรับธุรกิจการเงิน และธนาคาร

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า AIGEN เป็นผู้พัฒนาและให้บริการเกี่ยวกับโซลูชัน AI สำหรับธุรกิจทำงาน ถึงตรงนี้มาดูกันว่างาน AI กับธุรกิจต่างๆ มีตัวอย่างและวิธีการนำปรับใช้อย่างไรบ้าง

AI สำหรับธุรกิจการเงิน และธนาคาร

ปัจจุบันในธุรกิจการเงิน และธนาคารจะมีการนำ AI ไปใช้งานหลักๆ 2 ส่วน คือ

  1. Face Recognition การเปรียบเทียบใบหน้า
  2. Document Understanding การเข้าใจและดึงข้อมูลเอกสาร

AI Face recognition สำหรับธุรกิจการเงิน และธนาคาร

AI face recognition สำหรับธุรกิจการเงิน และธนาคาร

การเข้ามาของการสแกนหน้าหรือเทียบใบหน้าในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องปกติ หลังจากที่ภาครัฐและเอกชนต่างนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญจากรัฐบาล การยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application หรืออื่นๆ ที่เราเคยเห็นผ่านกันมา

โดยการจะนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างน้อยต้องผ่านมาตรฐานของการทดสอบต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น NIST Report ที่เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบอัลกอริทึมของ Face Recognition ซึ่ง aiFace ที่เป็นโซลูชันที่ทาง AIGEN ได้พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองจาก NIST ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

บริการของ AIGEN ที่เกี่ยวข้องกับ Face Recognition จะมีด้วยกันอยู่ 2 อย่าง ได้แก่

  • Face Comparison : เป็นการเปรียบเทียบใบหน้ารูปภาพสองรูปภาพเพื่อตรวจสอบความเหมือนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ โดย AI จะแสดงค่าความเหมือนให้ อาจจะนำรูปที่ได้จาก Mobile App หรือ Web App ไปเปรียบเทียบกับรูปภาพใน Database, เครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือรูปถ่ายบัตรประชาชน ขึ้นอยู่กับระดับของความปลอดภัยที่ได้มีการกำหนดไว้

https://api.aigen.online/docs/#operation/face_compare_face_compare_post

Link เพื่อเข้าใช้งาน API Face Comparison จาก AIGEN
  • Face Liveness :  เป็นการตรวจสอบว่าคนที่กำลังจะสแกนใบหน้าอยู่นั้นเป็นคนจริงๆ หรือไม่ ไม่ได้มีการนำรูป หรือวีดีโอของใบหน้ามาเพื่อแทนใบหน้าคนในขณะนั้น

https://api.aigen.online/docs/#operation/liveness_detection_liveness_detection_post

Link เพื่อเข้าใช้งาน API Face Liveness จาก AIGEN

เมื่อนำไปใช้งานจริง AIGEN จะตรวจสอบ Liveness detection ก่อนที่จะถ่ายรูปใบหน้าแล้วนำไปใช้ Face Comparison ในขั้นตอนต่อไป ตรงนี้จะสามารถช่วยกรองหรือตรวจสอบการใช้งานสแกนหน้าให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้

AI Document understanding สำหรับธุรกิจการเงิน และธนาคาร

เมื่อมีการสแกนใบหน้าผ่านเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเก็บข้อมูลของเอกสารที่ต้องใช้สำหรับธุรกิจการเงินหรือธนาคาร จะมีการนำ Document Understanding หรือ OCR มาเพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานต่อ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกผลเป็น text แทนที่จะเป็นรูปภาพ หรือนำรหัสบัตรประชาชนไปคำนวณต่อกรณีที่ทำ OCR กับบัตรประชาชน

AIGEN รองรับ OCR เอกสารหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • บัตรประชน

https://api.aigen.online/docs/#operation/idcard_information_extraction_idcard_information_extraction_post

Link เพื่อเข้าใช้งาน API OCR บัตรประชาชน จาก AIGEN
  • ใบขับขี่

https://api.aigen.online/docs/#operation/driver_license_gcn_api_driver_license_gcn_post

Link เพื่อเข้าใช้งาน API OCR ใบขับขี่ จาก AIGEN
  • เอกสารอื่นๆ

https://api.aigen.online/docs/#tag/aiScript

Link เพื่อเข้าใช้งาน API OCR เอกสารประเภทอื่นๆจาก AIGEN

หรือหากมีเอกสารอื่นๆ ที่สามารถนำมาประกอบได้ ก็สามารถนำไปใช้ไปทดสอบได้เช่นกัน

ทั้งนี้ AIGEN มีตัวอย่างการนำเทคโนโลยี AI ไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับของความปลอดภัยที่เราต้องการโดยสามารถอ้างอิงจากข้อมูล Digital ID ของ ETDA ที่มีการกำหนดไว้อยู่แล้วหรือกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำธุรกิจอาจจะนำรูปบัตรประชาชนเทียบกับใบหน้าได้เลย บน Mobile Application ก็ได้เช่นกัน

ตอบโจทย์ธุรกิจการเงิน และธนาคารด้วย AI API พร้อมใช้งาน

ยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชัน AI จาก AIGEN ที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจการเงิน และธนาคารกันโดยเฉพาะ พร้อม AI API ที่พร้อมให้ Developers ได้นำไปใช้งานเพื่อยกระดับแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆให้มีความสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากต้องการข้อมูล หรือคำแนะนำเกี่ยวการนำ AI API สำหรับธุรกิจการเงิน และธนาคารไปใช้งานติดต่อเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat