Share

3 ตัวอย่างการนำระบบ AI-Knowledge management ไปใช้งานกับธุรกิจ

ความรู้ถือเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของธุรกิจ คำกล่าวนี้ยังคงใช้ได้จริงกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ถึงแม้ความรู้เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในยุคที่สามารถค้นหาทุกอย่างได้ผ่านอินเตอร์เน็ต แต่ถ้าหากข้อมูล และความรู้นั้นได้ถูกจัดเก็บกันไว้กันคนละที่คนละทาง และไม่ได้นำความรู้ที่มีอยู่มาต่อยอดให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขององค์กร หรือธุรกิจ ความรู้และข้อมูลเหล่านั้นก็จะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นที่มาที่ทำให้เกิดเป็นระบบจัดการความรู้ หรือ Knowledge management สำหรับธุรกิจขึ้นมา เพื่อใช้ในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลความรู้ขององค์กรไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้พนักงาน รวมไปถึงลูกค้าสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด และนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า หรือวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ นอกจากนั้นในมุมของลูกค้าเองสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องโทรเข้ามาที่บริษัทเพื่อสอบถามกับพนักงาน เรียกได้ว่าระบบ Knowledge Management นั้นจะช่วยยกระดับการทำงานของธุรกิจให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) ได้อย่างแท้จริง และด้วยการมีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำให้เกิดเป็นระบบ AI-Powered Knowledge management นั้นจะทำให้ธุรกิจสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลเข้าไปในระบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และทำให้การค้นหาข้อมูลภายในองค์กรทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

ตัวอย่างการนำระบบ AI-Knowledge management ไปใช้งานกับธุรกิจ

ระบบ AI-Knowledge management คืออะไร

ระบบ AI-Knowledge management คือการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลองค์กร โดยข้อมูลจะถูกนำมาจัดเก็บไว้ให้อยู่ในที่เดียวกัน ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร หรือ FAQ ถาม-ตอบ ไฟล์ .csv หรือแม้แต่เอกสารสแกน โดยธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยี AI-OCR ในการดึงข้อมูลจากเอกสารนั้นมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้แบบอัตโนมัติ และพร้อมใช้ข้อมูลจากในเอกสารในการค้นหาคำตอบในแต่ละเรื่องที่มีคนสอบถามมาจากในแต่ละช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น LINE, หน้าเว็บไซต์ภายในองค์กร, Facebook Messenger นอกจากนั้นด้วยความสามารถในการเข้าใจ และประมวลผลภาษาด้วยเทคโนโลยี NLP (Natural language processing) ที่จะช่วยให้การค้นหาเป็นไปตามบริบทของคำถาม และสามารถตอบคำถามที่พนักงาน หรือลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เหมือนกับพูดคุยกับคน ตอบโจทย์พฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว รวมทั้งทำให้พนักงาน หรือลูกค้าสามารถสอบถาม และค้นหาข้อมูลของธุรกิจที่ต้องการได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของธุรกิจ ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล และทำให้พนักงาน หรือลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี

3 ตัวอย่างยอดฮิตการนำระบบ AI-Knowledge management ไปใช้งานกับธุรกิจ

ธุรกิจสามารถนำระบบ AI-Knowledge management ไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการทำงานยุคใหม่ที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงาน และทำให้การค้นหาข้อมูลที่ต้องการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดย 3 ตัวอย่างยอดฮิตที่ธุรกิจมักจะนำระบบ AI-Knowledge management ไปใช้งาน มีดังต่อไปนี้

1. ระบบค้นหาข้อมูลภายในองค์กร

ระบบ AI-Knowledge management ทำให้ข้อมูลขององค์กรที่แต่เดิมกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ ถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน และนำไปสร้างเป็นระบบ Search Engine ที่ใช้งานภายในองค์กร พนักงานเพียงแค่พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการจะทราบ ระบบจะแสดงข้อมูลที่เป็นคำตอบให้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นอย่างมาก โดยสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งหน่วยงานบริการลูกค้าสำหรับการค้นหาคำตอบเพื่อตอบคำถามลูกค้า และหน่วยงาน HR สำหรับให้พนักงานได้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยตนเอง 

โดยธุรกิจสามารถอัปโหลดข้อมูลของธุรกิจได้จากหลากหลายแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นลิ้งค์ URL ไฟล์ Word, Excel และ PDF ผ่านระบบ Backend หรือระบบหลังบ้าน และเมื่อมีผู้ใช้งานต้องการค้นหาข้อมูล เพียงแค่พิมพ์ข้อความ หรือประโยคในช่อง Search console ระบบ AI-Knowledge management ก็จะแนะนำคำตอบที่ตรง และเกี่ยวข้องกับคำในช่องค้นหามากที่สุดขึ้นมาให้ พร้อมบอกแหล่งที่มา (Source) ของแต่ละข้อมูลให้ ทำให้การค้นหาข้อมูลภายในองค์กรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และทำให้พนักงาน หรือลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่ และทุกเวลา

ตัวอย่างของระบบค้นหาข้อมูลภายในองค์กรของ ระบบ AI-Knowledge management จาก AIGEN

2. ระบบ Document Search

ด้วยเทคโนโลยี AI-OCR  ทำให้การจัดการข้อมูลเอกสารทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการดึงข้อมูลที่ต้องการจากเอกสารมาใช้งานต่อได้แบบอัตโนมัติ และนำข้อมูลมาใช้ในการค้นหาต่อได้ จากแต่เดิมที่เก็บเป็นไฟล์ PDF อยู่ในคอมพิวเตอร์ของพนักงานแต่ละคน ทำให้ถ้าพนักงานจะค้นหาแต่ละทีต้องเปิดทีละไฟล์เพื่อค้นหา ทำให้เสียเวลา และอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการ แต่ด้วยระบบ AI-Knowledge management จะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารสามารถนำมาใช้ในการค้นหาได้ทั้งหมด หรือที่เรียกว่าระบบ Document search โดยที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลจากไฟล์เอกสารได้ทั้งแบบ Keyword และการหาคำตอบ โดยระบบสามารถไฮไลท์คำตอบให้ได้แบบอัตโนมัติ ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างระบบ document search
ตัวอย่างระบบ Document search ของ ระบบ AI-Knowledge management จาก AIGEN

3. ระบบ Customer Self-Service

ธุรกิจสามารถนำระบบ AI-Knowledge management ไปสร้างเป็นระบบ Customer self-service ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ หรือเชื่อมต่อกับแชทบอท เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล และแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น ช่วยลดปัญหาเวลาการรอสาย และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

AI-Powered Knowledge management system ตัวช่วยธุรกิจในการจัดการข้อมูลภายในองค์กร

ระบบ AI-Knowledge management system สำหรับธุรกิจ จาก AIGEN
ระบบ AI-Powered KMS สำหรับธุรกิจ จาก AIGEN

AIGEN ได้พัฒนาระบบ AI-Powered Knowledge management ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการยกระดับการค้นหาข้อมูลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ AI-Knowledge management สำเร็จรูปพร้อมใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ที่มีเทคโนโลยี AI ทั้ง AI-OCR และ NLP เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ทำให้ธุรกิจสามารถมีระบบ AI-Knowledge management เพื่อใช้งานในองค์กรได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่อัปโหลดข้อมูลของธุรกิจผ่านระบบหลังบ้าน หรือ Content management system ก็พร้อมใช้งานได้โดยทันที และยังมาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานที่ครบครัน อำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

  • รองรับการอัปโหลดไฟล์ได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ PDF, Word และลิ้งค์ URL เว็บไซต์
  • ประมวลผลข้อมูล และเรียนรู้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อนำไปใช้ในการเลือกแสดงผลคำตอบที่ดีที่สุดเวลาที่ผู้ใช้งานเข้ามาพิมพ์ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
  • รองรับการค้นหาทั้งแบบ Keyword search และการถาม-ตอบได้ตามบริบทที่ผู้ใช้งานพิมพ์สอบถามมา
  • แสดงที่มาของข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่ดีที่สุดได้
  • ระบบ Content management system ที่ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และสะดวก

ต้องการนำระบบ AI-Knowledge management มาใช้งานกับธุรกิจ

ระบบ AI-Knowledge management ถือเป็นอีกระบบหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการทำธุรกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในที่เดียวกัน และทำให้การเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น และนำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการลูกค้า และการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว รวมไปถึงสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาระบบ AI-Knowledge management ไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำระบบ AI-Knowledge management ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat