Share

ChatGPT คืออะไร ? เผยข้อดีและกระบวนการทำงานของ ChatGPT

ปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกพัฒนาต่อยอดจากปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้คน และองค์กรในปัจจุบันอย่างมากก็คือ ChatGPT โดยในบทความนี้เราจะพาคุณมารู้จักว่ากับ ChatGPT ว่าคืออะไรกันให้มากขึ้น พร้อมกับไปรู้กันว่า เทคโนโลยีนี้พัฒนามาจากอะไร มีกระบวนการทำงานอย่างไร รวมถึงข้อดีที่สามารถนำไปต่อยอดมีอะไรบ้าง ไปรู้กันเลย 

ChatGPT พัฒนาจากเทคโนโลยี  Ai

ChatGPT คืออะไร ?

ChatGPT เป็นแชทบอท AI ย่อมาจากคำว่า Chat Generative Pre-trained Transformer ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีทั้งข้อความและโค้ด ที่สามารถวิเคราะห์คำสั่ง และประมวลผลข้อมูลที่มีออกมาเป็นคำตอบได้เสมือนมนุษย์ ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี NLP และระบบ Deep Learning  

กระบวนการพัฒนา ChatGPT

กระบวนการพัฒนา ChatGPT มีอยู่ 3 ขั้นตอนสำคัญดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

ผู้พัฒนา ChatGPT จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ เว็บไซต์ โค้ด และอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ในการฝึกโมเดลภาษาในขั้นตอนต่อไป

2. การฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM)

ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนา ChatGPT ผู้พัฒนาจะใช้ชุดข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง ChatGPT ด้วย Transformer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Deep Learning ที่ช่วยให้เรียนรู้ถึงวิธีสร้างข้อความและคำตอบเหมือนมนุษย์

3. การประเมินและปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับโมเดลให้ทำงานได้ดีขึ้น

เมื่อรวบรวมข้อมูล และฝึกโมเดลภาษาขนาดใหญ่แล้ว ขั้นตอนต่อไปในการพัฒนา ChatGPT ก็คือการประเมินและปรับแต่ง ChatGPT อย่างต่อเนื่อง ด้วยการทดสอบ ChatGPT กับงานต่าง ๆ และปรับโมเดลให้ทำงานได้ดีขึ้น

การทำงานของ ChatGPT

เมื่อได้รู้แล้วว่าการพัฒนา ChatGPT มีขั้นตอนอย่างไร อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือ กระบวนการทำงานของ ChatGPT โดยเราสามารถสรุปกระบวนการทำงานได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) 

ChatGPT จะใช้ NLP เพื่อทำความเข้าใจความหมายของข้อความที่ป้อนเข้าไป โดย NLP จะแยกวิเคราะห์ไวยากรณ์ ความหมาย และบริบทของข้อความเพื่อระบุเจตนาของผู้ใช้

  1. สร้างข้อความด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) 

เมื่อ ChatGPT ประมวลผลข้อความที่ป้อนเข้ามาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างข้อความด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ผ่านระบบ Deep Learning ที่เรียนรู้วิธีสร้างข้อความที่สอดคล้องกับคำสั่ง และเหมือนคำตอบจากมนุษย์

  1. แสดงผลคำสั่งในรูปแบบข้อความ โค้ด และอื่น ๆ

เมื่อสร้างข้อความ หรือคำตอบแล้ว ChatGPT จะส่งการตอบสนองไปยังผู้ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คำตอบสำหรับคำถาม ข้อความสร้างสรรค์ การแปลภาษา หรือโค้ดต่าง ๆ 

การป้อนข้อมูล และสนทนากับ ChatGPT

จุดเด่นของ ChatGPT

ความสามารถในการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์สร้างและสอดคล้องกับคำสั่ง

ChatGPT สามารถสร้างข้อความที่เหมือนภาษาของมนุษย์และสอดคล้องกับคำสั่งของผู้ใช้ได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ

ChatGPT มีความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติจึงสามารถตอบสนองต่อข้อความป้อนเข้าของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น

ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ มีการอัปเดตอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสม่ำเสมอ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ของ ChatGPT จึงเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ChatGPT มีความสามารถมากขึ้นเรื่อย ๆ

ใช้งานได้หลากหลาย

ChatGPT สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถาม การสร้างสรรค์งานเขียนขึ้นใหม่ การแปลภาษา และการเขียนโค้ด

เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

อีกหนึ่งจุดเด่นที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้ของ ChatGPT ก็คือ ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้งาน ChatGPT ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแต่อาจไม่สามารถใช้งานในบางฟังก์ชันได้เท่านั้น 

สร้าง ChatGPT ด้วยระบบ AI-Knowledge Management สำหรับใช้งานในองค์กร

ChatGPT สามารถนำไปปรับใช้เพื่อตอบคำถามของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถสร้าง ChatGPT เพื่อใช้บริการลูกค้าที่มีข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลขององค์กรให้แก่พนักงานได้ง่าย ๆ เพียงแค่อัปโหลดข้อมูลของธุรกิจผ่านระบบ Content Management System ของระบบ AI-Knowledge management จาก AIGEN ก็พร้อมใช้งานได้โดยทันที

เมื่อรู้แล้วว่า ChatGPT คืออะไร มีข้อดีอะไรบ้าง หากกำลังมองหาโซลูชันสำหรับสร้าง ChatGPT ใช้ในองค์กร เลือกซอฟต์แวร์ Knowledge Management ที่ผสานการทำงานของ AI-OCR และ AI-NLP เข้าไว้ในโซลูชันเดียวแบบครบวงจร ระบบ AI-Knowledge management จาก AIGEN ที่ดึงทุกจุดเด่นของทุกระบบ มาพัฒนาเพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้ในราคาที่เหมาะสม หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย

ข้อมูลอ้างอิง

  1. What Is ChatGPT? Everything You Need to Know. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 จาก https://www.techtarget.com/
  2. Chat GPT: What is it?. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 จาก https://uca.edu/
AIGEN Live chat