4 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟีเจอร์ AI สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันยุคใหม่

รวม 4 ฟีเจอร์การใช้งาน AI  ตอบโจทย์การพัฒนาแอปพลิเคชันยุคใหม่

7 ก.พ. 2023

เทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสามารถอันโดดเด่นที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องผ่านการเทรนโมเดล AI ทำให้ AI ยิ่งทำงานได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งจากความต้องการของธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ จึงทำให้ผู้ให้บริการ AI ได้พัฒนาฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ ที่น่าสนใจขึ้นมาอย่างต่อเ

การนำ AI มาใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล

AI In HR : ผู้ช่วยคนสำคัญที่จะพลิกโฉมวิธีการทำงานให้กับ HR ยุคใหม่

20 ก.ย. 2022

องค์กรแต่ละองค์กรล้วนมีวิถีตามคนภายในองค์กร และทุกธุรกิจไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ จะเป็นบริษัทข้ามชาติ หรือไม่ก็ตามเริ่มที่จะตระหนักถึงความเป็นจริงนี้ โดยเฉพาะหลังจากการเกิดลาออกครั้งใหญ่หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จากรายงานของ Forbes ในปี 2564 เพียงปีเดียวมีจำนวนคนลาออกจากงานสูงถึง 47 ล้านคนท

sentiment analysis คืออะไร

รู้จักกับ Sentiment analysis ตัวช่วยธุรกิจในการวิเคราะห์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

13 ก.ย. 2022

เมื่อกล่าวถึงการทำ Branding แค่มีสินค้าและบริการที่ดีนั้นยังไม่เพียงพอ เพื่อที่จะวัดผลกระทบของแบรนด์ได้อย่างแท้จริง ธุรกิจจะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากฟีดแบคของลูกค้าในหลากหลายช่องทางเพื่อที่จะเข้าใจภาพที่ลูกค้ามีต่อสิ่งที่องค์กรได้นำเสนอออกไป การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณสามารถวัดผลได้ผ่านตัวช

AI In Marketing

เพิ่มศักยภาพในการทำการตลาดยุคใหม่ด้วย AI Marketing

7 ก.ย. 2022

ในอดีตการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้กับธุรกิจอาจจะดูเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวอยู่มาก แต่ในปัจจุบันด้วยการพัฒนา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การนำ AI เข้ามาใช้ในธุรกิจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป AI ได้แทรกซึมอยู่ในบริการต่างๆ ของธุรกิจที่เราได้ใช้บริการกันอยู่บ่อยๆ ตั้งแต่การสแกนใบหน้าเพื่อเข้าใช้งา

AI GEN Live chat