Share

ข้อดี และแนวทางการใช้ OCR Technology ในอุตสาหกรรม Healthcare

ปัญหาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สามารถพบได้ในทุกอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับธุรกิจในกลุ่ม Healthcare ที่ต้องรองรับข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน และเพื่อลดโอกาสความผิดพลาดจากการให้บริการ ทั้งในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยและการรักษา การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI จึงเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจทำงานได้อย่างราบรื่น และสามารถรับมือกับข้อมูลอันมหาศาลของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วันนี้เราจะพาไปส่องเทรนด์การใช้ OCR Technology ในธุรกิจ Healthcare พร้อมสำรวจแนวทางการใช้งาน ว่าทำไม OCR Technology ถึงสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับการทำงานในธุรกิจนี้ได้เป็นเท่าตัว! 

OCR Technology เพิ่มความคล่องตัวในการจัดการเอกสารโรงพยาบาล

OCR Technology ในการดูแลสุขภาพคืออะไร?

Optical Character Recognition คือเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง ทำหน้าที่แปลงข้อความจากภาพหรือเอกสารที่เป็นรูปแบบแอนะล็อกอย่างกระดาษ หรือบัตรต่าง ๆ ให้เป็นเอกสารรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สะดวกต่อการจัดเก็บ แก้ไข คัดลอก เผยแพร่ และนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ หรือประมวลผลต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่ง OCR Technology นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับธุรกิจทุกรูปแบบ ทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอย่างโรงพยาบาล คลินิก และอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

เพราะฉะนั้นนวัตกรรม OCR Technology ที่ถูกนำไปใช้ในธุรกิจดูแลสุขภาพ จึงหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบดิจิทัล และปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ประโยชน์และข้อดีของการใช้ OCR ในธุรกิจ Healthcare

เนื่องจากโรงพยาบาล และธุรกิจการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ มักต้องจัดการกับเอกสาร และข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นประวัติผู้ป่วย ผลการวินิจฉัย ใบสั่งยา ใบรับรองแพทย์ ไปจนถึงใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ ทำให้การนำเทคโนโลยี OCR มาใช้ สามารถช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการข้อมูล ทั้งยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงประโยชน์ที่ธุรกิจ Healthcare จะได้รับอีกหลากหลายด้าน เช่น  

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประหยัดเวลา และแรงงานในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น
 • ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการรักษาผู้ป่วย
 • ปรับปรุงความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล และช่วยปกป้องข้อมูลทางการแพทย์จากการสูญหายหรือถูกทำลาย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยการช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยน และส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้อจำกัดของการใช้ OCR ในธุรกิจ Healthcare

แม้ว่าจะมีประโยชน์ และข้อดีหลายประการ แต่การใช้ OCR ในธุรกิจ Healthcare ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นกัน ดังนี้

 • การใช้เทคโนโลยี OCR มาเสริมการทำงานของธุรกิจ Healthcare จำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านธุรกิจและด้าน IT ที่มีความเข้าใจในระบบการทำงานของธุรกิจเป็นอย่างดี เพื่อร่วมมือกับผู้ให้บริการ OCR เพื่อออกแบบระบบให้ตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์การทำงานของธุรกิจให้ได้มากที่สุด 
 • เมื่อเริ่มต้นนำเทคโนโลยี OCR เข้ามาใช้ ธุรกิจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการ OCR  ค่าจ้างบุคลากรฝ่าย IT ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี OCR อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามงบประมาณเหล่านี้สามารถคืนทุนได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 • อาจเกิดปัญหาเรื่องการจัดการข้อมูล หากขาดเครื่องมือและความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องใช้เวลานานในการเรียกดูข้อมูล

ซึ่งหากธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ เลือกใช้บริการเทคโนโลยี OCR ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่าง aiScript ร่วมกับบริการอื่น ๆ จาก AIGEN ที่ช่วยเสริมการทำงานจะช่วยให้การจัดการข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์เป็นไปอย่างราบรื่นแม่นยำ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำโซลูชัน AI-Powered e-KYC เข้ามาช่วยยืนยันตัวตนผู้เข้าถึงข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล หรือโซลูชัน AI-Powered Knowledge Management Solution (KMS) ที่จะช่วยจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมากให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึง

5 แนวทางการประยุกต์ใช้ OCR Technology ในขั้นตอนการทำงานของ Healthcare

 • การสแกน เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ และข้อมูลของผู้ป่วย
 • การจัดการใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ (Hospital invoice) ในขั้นตอนการชำระเงิน
 • การดึงข้อมูลจากเอกสารเก่ามาเก็บในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
 • การคุ้มครองข้อมูลสำคัญทางการแพทย์ ให้ปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดี
 • การเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการบริหารทางการแพทย์ เช่น การติดตามผลการรักษา และการจัดการตารางเวร

ยกระดับขั้นตอนการจัดการเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ขั้นสูง ที่จะเข้ามาช่วยเสริมด้านการดูแลผู้ป่วย กับบริการ OCR ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อัจฉริยะอย่าง aiScript ที่สามารถช่วยแปลงมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประชาชน ใบแจ้งหนี้โรงพยาบาล บัตรประกัน และอื่น ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลาการทำ Customer Onboarding ได้เป็นเท่าตัว หากสนใจติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่ 

ข้อมูลอ้างอิง

 1. OCR in Healthcare: A Comprehensive Guide to Use Cases, Benefits, and Drawbacks. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จาก https://www.shaip.com/blog/ocr-in-healthcare/ 
AIGEN Live chat