Share

รวม Tips เพิ่ม performance ให้กลายเป็น High Performer– ทำงานอย่างไรให้เป็นตัวท็อปขององค์กร

เป็นตัวท็อป! ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วย เพราะนอกจากจะเป็นคนที่เก่ง และเจ๋งแล้วนั้น High Performer ยังเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่ององค์กรให้เดินหน้าตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ด้วยความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สั่งสมมา รวมถึงกลยุทธ์อันชาญฉลาดเฉียบแหลม และวิธีการทำงานที่ยอดเยี่ยม

แล้วเราจะเป็นตัวท็อปขององค์กรได้อย่างไร ?

จากข้อมูลของ indeed และ timeular วันนี้ AIGEN ได้รวบรวม และสรุปคุณสมบัติ รวมถึงเคล็ดลับในการเพิ่ม Performance ให้กลายเป็น High Performer เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ลองทำตามง่าย ๆ และก้าวไปเป็นตัวท็อปขององค์กร !

รวม 6 เคล็ดลับของการก้าวมาเป็น High Performer หรือตัวท็อปขององค์กร

1. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และแสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่

การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ เพราะเพื่อน ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน และช่วยยกระดับผลการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้เพื่อน ๆ มีเป้าหมายระยะยาวในการทำงาน รวมถึงมองเห็นการเติบโตในของตนเองในอนาคตอีกด้วย

ซึ่งการพัฒนาตนเองมักเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ และทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เช่น การเข้าร่วมงานสัมมนา สมัครคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือการทดลองเสนอไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

2. รีวิวการทำงาน และผลงานของตัวเองอยู่เสมอ

หลาย ๆ บริษัทมักจะมีการประเมินผลงานพนักงานในทุก ๆ เดือน ทุก ๆ สามเดือน หรือทุก ๆ ปีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามให้เพื่อน ๆ ลองคิดในมุมมองหัวหน้าหรือผู้จัดการว่าสามารถทำได้ตามความคาดหวังที่ได้ตกลงไว้กับหัวหน้าหรือไม่ และคิดในมุมของตนเองในฐานะที่เป็นลูกน้อง เพื่อจะได้ประเมินตัวเองได้ครบรอบด้าน จากนั้นประเมินตัวเองในเบื้องต้นว่างานที่ได้ดำเนินมาก่อนหน้านี้นั้นบรรลุเป้าหมาย หรือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กรหรือไม่ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

3. กำหนดมาตรฐานการทำงาน และเป้าหมายของตนเอง

การที่จะเป็น High Performer หรือตัวท็อปขององค์กรได้ เพื่อน ๆ ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองกำลังทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และพลังสมองไปเพื่อเป้าหมายอะไรที่จะไม่ลงทุนแล้วเสียแรงเปล่า โดยให้เพื่อน ๆ ลองประเมินความคาดหวังของตัวเอง กับความคาดหวังในงานที่กำลังทำอยู่ รวมถึงความคาดหวังขององค์กร จากนั้นตั้งเป้าหมายให้มีความสอดคล้องกัน แล้วระบุการ กระทำ และวิธีการที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ได้ 

สเตปถัดไปก็คือให้เพื่อน ๆ ทำตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และรักษามาตรฐานการทำงานของตนเองเอาไว้

4. จัดการกับเวลา และสถานที่ทำงานให้เหมาะสม

ในบางครั้งที่เพื่อน ๆ รู้สึกขี้เกียจ ไม่อยากนั่งทำงานนาน ๆ หรือรู้สึกเอื่อยเฉื่อย นึกคิดอะไรไม่ออก นั่นก็อาจเป็นเพราะว่าสถานที่ทำงานของเพื่อน ๆ นั้นไม่เอื้ออำนวยต่ออารมณ์และความคิด ดังนั้นการจัด หรือตกแต่งสถานที่ทำงานให้สะอาด เรียบร้อย และน่าอยู่ เป็นวิธีที่จะช่วยสร้างสมาธิในการทำงาน และสร้างแรงจูงในการทำงานได้ดีเยี่ยม หรือลองออกไปทำงานนอกสถานที่ ก็อาจะช่วยให้มีไอเดียใหม่ ๆ ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้การจัดการเวลาที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญของการเป็น High Performer เพราะคงไม่มีตัวท็อปคนไหนที่จะทำงานผลัดวันประกันพรุ่งให้เสียเครดิตตัวเองแน่ ๆ ซึ่งตัวช่วยในการจัดการเวลาที่ดีที่สุดนั้นคือการจด หรือบันทึกงานที่ต้องทำ (To-do list) และใส่เดดไลน์กำกับเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นจดในสมุดโน้ต หรือจะบันทึกไว้ในโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่ช่วยสร้าง Work Productivity 

5. Work Smart และดูแลตนเองอยู่เสมอ

การที่จะเป็น High Performer หรือตัวท็อปขององค์กรนั้นแปลว่าเราต้องรู้จักการจัดการกับชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างมืออาชีพ โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำในแต่ละวัน เพื่อให้การทำงานไปเป็นตามแผนที่วางเอาไว้ และช่วยในการบริหารเวลาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการที่เพื่อน ๆ ทำงานหนักเกินความจำเป็นเพื่อสร้างผลการทำงานที่ดี แต่สร้างผลร้ายต่อร่างกาย จิตใจ รวมถึงคนรอบข้าง นั่นอาจจะไม่ใช่คุณสมบัติของตัวท็อปที่เพื่อน ๆ อยากเป็นหรอกใช่ไหม ? ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่คนทำงานควรมี เพราะจะทำให้งานเสร็จลุล่วงทันเวลา มีเวลาได้พักผ่อน และได้ใช้ชีวิตแบบผ่อนคลาย

นอกจากนี้การดูแลตัวเองก็สำคัญ การที่เพื่อน ๆ จะเป็นตัวท็อปให้องค์กรได้ต้องให้ความสำคัญกับการมีพลังกาย พลังใจ และพลังสมองที่แข็งแรง AIGEN แนะนำให้เพื่อน ๆ คนทำงานหมั่นออกกำลังกาย ดื่มน้ำ หยุดพักจากการทำงานเป็นระยะๆ ฟังเพลง และพยายามผ่อนคลายอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะมีพลังไปเป็นตัวท็อปขององค์กรได้นั้น เพื่อน ๆ ยังจะได้เป็นตัวท็อปของคนที่รักไปนาน ๆ อีกด้วยนะ 

6. มีทักษะการสื่อสารที่ดี และให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน และในบางครั้งการสื่อสารจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คนอื่นมองเพื่อน ๆ ว่ามีความเป็นมืออาชีพหรือไม่ เช่น การใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้ฟัง การสื่อสารที่ชัดเจน และครบถ้วน การพิมพ์และสะกดคำถูกต้อง ฯลฯ เนื่องจากการสื่อสารคือการถ่ายทอดความคิด ผ่านภาษาเขียนหรือภาษาพูด ดังนั้นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพควรจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจน และครบถ้วน การส่งข้อความ หรืออีเมลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบก่อนส่งเสมอว่ามีคำเขียนผิดหรือไม่ รวมถึงการเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม และให้เกียรติ 

โปรดจำไว้เสมอว่าการอ่อนน้อมถ่อมตน และให้ความเคารพเพื่อนร่วมงานทุกคนเท่าๆ กัน โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งเป็นคุณสมบัติของตัวท็อปที่ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วย อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่าง High Performer ที่ดีให้กับผู้อื่นในองค์กรได้อีกด้วย 

นอกจากนี้เพื่อน ๆ ยังสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้ด้วยการรับฟังฟีดแบคจากเพื่อนร่วมงานว่าเพื่อน ๆ สื่อสารได้ดีหรือไม่ และต้องปรับปรุงในด้านใดบ้าง – จำเอาไว้ว่า การเป็นตัวท็อปนั้นเลิศ แต่ไม่จำเป็นต้องเชิดใส่ใคร แต่ให้เป็นตัวท็อปที่ขยันเรียนรู้ พร้อมที่จะปรับปรุง และเติบโตไปข้างหน้าอยู่เสมอ

และนี่ก็คือ 6 เคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ เข้าใกล้ความฝันที่จะก้าวไปเป็น High Performer หรือตัวท็อปขององค์กรได้ แต่อย่าลืมว่าล่ะการที่จะเป็นตัวท็อปที่ใคร ๆ ก็อยากร่วมงานด้วยนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศ มีความสม่ำเสมอ กราฟห้ามตก! และรักษาสมดุลของชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

มาร่วมเป็นหนึ่งในตัวท็อปด้าน AI กับพวกเรา AIGEN !

AIGEN บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI และ Machine Learning ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน พร้อมด้วยสวัสดิการที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และรูปแบบการทำงานที่ทันสมัย สามารถดูตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัครได้ที่ 👉🏻 https://aigencorp.com/career/

แหล่งที่มา

indeed , timeular
AIGEN Live chat