Share

เปิดโลก AI Consultant บริการช่วยยกระดับธุรกิจยุคใหม่ด้วย AI

อะไรคือบริการ AI Consulting

ปัญญาประดิษฐ์ หรือเทคโนโลยี AI กำลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่กำลังแทรกซึมในชีวิตประจำวันได้อย่างแนบเนียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขั้นตอนการทำธุรกิจที่ AI กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเต็มตัว

ทว่าการเริ่มใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็ยังคงเป็นเรื่องใหม่ และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตนเอง AI Consultant จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รู้จักกับบริการ AI Consulting ให้มากขึ้นกว่าที่เคย

AI Consulting คือบริการที่ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยดึงศักยภาพในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้สามารถตอบสนองจุดประสงค์ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยประยุกต์ใช้และพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีที่มี ให้สามารถทำงานได้ดีมากขึ้นไปอีกขั้น

โดยบริการดังกล่าวล้วนเกิดขึ้นมาจากการเล็งเห็นถึงบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดจำกัดของศักยภาพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในแวดวงธุรกิจ โดยปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้มนุษย์สามารถทำงานและตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานที่เป็นรูปแบบซ้ำ ๆ เดิม ๆ เปลี่ยนแปลงเป็นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติที่อัจฉริยะมากขึ้น

โดยปัจจุบันทาง AI GEN ก็เป็นบริษัทที่ให้บริการรอบด้านเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI และ Machine learning ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจโดยเฉพาะ ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Consultant ที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเจาะลึก เข้าใจ และพร้อมแก้ปัญหา ทั้งยังพัฒนาโซลูชัน AI ที่เหมาะสมให้เข้ากับการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์สำหรับองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการตัวช่วยอัจฉริยะ แบ่งเบาภาระหน้าที่การทำงานที่จำเจ ให้พนักงานสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การันตีผลลัพธ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย


หน้าที่ของที่ปรึกษาด้าน AI (AI Consultant)

กำหนดกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน พร้อมพิจารณาโซลูชัน AI ให้เหมาะสม

AI Consultant จะต้องเข้าใจถึงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างละเอียด เพื่อมองหาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์การทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากศักยภาพในกระบวนการทำงาน ทั้งความท้าทายและโอกาสที่บริษัทลูกค้ากำลังเผชิญ ตลอดจนความสามารถด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ ก่อนจะทำการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญนำไปประมวลผล และทำการแนะนำโซลูชันที่ใช่ให้แก่บริษัทของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A มีปัญหาด้านการจัดการข้อมูลเอกสารที่ล่าช้า ผู้เชี่ยวชาญก็จะแนะนำเทคโนโลยี AI-Powered OCR ที่มีระบบ OCR ช่วยอ่านบัตรประชาชน และเอกสารประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาการกรอกข้อมูลได้มากถึง 10 เท่า ซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์ธุรกิจในยุค Data-Driven ได้เป็นอย่างดี

ออกแบบและพัฒนา ให้ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะ

นอกจากโซลูชัน AI สำหรับธุรกิจที่ใช้ในการทำงานทั่วไปแล้ว ยังมีบริการให้กับธุรกิจที่ต้องการออกแบบและพัฒนา AI ที่ตอบโจทย์การทำงานแบบเฉพาะทาง โดยจะต้องผ่านกระบวนการเลือกโซลูชันที่เหมาะสม ก่อนจะนำไปจัดทำโมเดล พร้อมใส่ชุดข้อมูลเพื่อนำไปทดลองใช้งานในโครงการนำร่อง ซึ่งต้องผ่านการทดลองซ้ำอีกหลายครั้งเพื่อดูผลลัพธ์ และนำไปปรับปรุงจนกว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วยให้คำปรึกษา พร้อมฝึกอบรมพนักงานในองค์กรของคุณ

หน้าที่หลักของผู้เชี่ยวชาญ AI Consultant คือการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงาน และนำไปใช้ได้จริงภายในองค์กร นอกจากนี้ยังต้องจัดอบรมให้แก่พนักงานทั้งหมด เพื่อปรับทักษะการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ AI ให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีความรู้และความสามารถเพียงพอในเทคโนโลยีดังกล่าว โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาที่ติดขัดเมื่อต้องใช้ในการทำงานจริง


AI GEN กับบริการ AI ที่ให้ได้อย่างครอบคลุม

โซลูชันที่ AI Consultant แนะนำ

AI-Powered OCR Solution

โซลูชันที่ตอบโจทย์มากที่สุดในยุคของการทำธุรกิจแบบ Data-Driven ด้วยระบบ AI อัจฉริยะที่ผสานการทำงานของเทคโนโลยี OCR ตัวช่วยอ่านบัตรประชาชนและเอกสารได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และประหยัดเวลา รวมถึงค่าใช่จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AI-Powered e-KYC Solution

โซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับสถาบันทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่จำเป็นต้องทำการรู้จักลูกค้า (Know your customer) เพื่อระบุ และยืนยันตัวตนลูกค้า โดยจะใช้ระบบ AI อัจฉริยะเข้ามาช่วยทำความรู้จักตัวตนของลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อัตโนมัติ ปลอดภัย ทั้งยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ประชาชนและลูกค้าที่ใช้บริการได้อีกด้วย

AI-Powered Face Recognition Solution

โซลูชันช่วยตรวจสอบและระบุใบหน้าบุคคลแบบอัตโนมัติด้วยระบบ AI อัจฉริยะ ทำให้การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมเพิ่มความปลอดภัยทั้งการใช้งานสำหรับบุคคลและธุรกิจ

AI-Powered Chatbot Solution

โซลูชันที่จะช่วยยกระดับการให้บริการลูกค้า หนึ่งในบริการที่บริษัท AI Consulting แนะนำสำหรับธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการสร้าง Customer Experience อย่างมีระดับ ด้วยระบบตอบโต้อัตโนมัติผ่าน AI ที่เรียกว่าแชทบอท ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ พร้อมให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

AI-Powered Knowledge Management Solution

โซลูชันที่ช่วยด้านบริหารจัดการข้อมูล (Content Management System) ให้การค้นหาข้อมูลและคำตอบในองค์กรเป็นเรื่องง่าย มั่นใจในความถูกต้อง ด้วยระบบจัดการองค์ความรู้จากข้อมูลผ่านระบบ AI อัจฉริยะ ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ร่วมเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ก้าวหน้ากับ AI GEN ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยคุณได้!

AI GEN บริษัทที่ให้บริการครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยความทันสมัย พร้อมมอบบริการ AI Consulting ที่ครอบคลุม สามารถปรับใช้ได้ตั้งแต่ระดับองค์กรขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ได้ทุกวัตถุประสงค์การใช้งานของธุรกิจได้อย่างแท้จริง สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญ AI Consultant ของ AI GEN ได้ที่นี่

AIGEN Live chat