Share

เช็กผู้เข้าร่วมอีเว้นต์กันแบบง่ายๆ ด้วย AI API ตรวจจับใบหน้าพร้อมใช้งานจาก aiFace

อีกหนึ่งการใช้งานบริการ Face recognition ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การใช้ตรวจสอบใบหน้าผู้ใช้งานกับการเข้าทำงาน หรือเข้าร่วมงานอีเว้นต์ต่าง ๆ โดยรูปแบบของการใช้งาน Face recognition รูปแบบนี้ส่วนมากจะใช้การค้นหาใบหน้าโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าคนที่จะเข้ามาสแกนใบหน้าคือใคร

หลักการของการทำงาน (1:N)

การจับคู่ใบหน้าโดยใช้ Face recognition ai api
Credit รูปภาพประกอบ : springeropen

1. การเก็บข้อมูลใบหน้าสำหรับการค้นหา

ขั้นตอนแรกจะเป็นการแปลงข้อมูลรูปภาพแล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเตรียมสำหรับการค้นหา ตัวอย่างเช่น นำรูปพนักงานทั้งหมดมาแปลงจากรูปภาพเป็นข้อมูลที่ AI เข้าใจได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล

2. การค้นหาใบหน้าจากฐานข้อมูลใบหน้า

หลังจากที่ได้ข้อมูลจากการบันทึกไว้แล้ว เราจะสามารถใช้บริการ AI API Face recognition เพื่อนำใบหน้าที่ต้องการค้นหาไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้ โดยการส่งรูปใบหน้าเข้าไปเพื่อทำการค้นหา ระบบจะทำงานส่งข้อมูลของใบหน้าที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดกลับมาให้ ซึ่งหากมีค่าความเหมือนที่อยู่ในเกณฑ์จะหมายความว่ารูปภาพที่ส่งไปค้นหาในฐานข้อมูลมีตัวตนในระบบ

3. การส่งข้อมูลรูปภาพไปค้นหาในระบบโดยอัตโนมัติ

เมื่อมีรูปภาพใบหน้าที่พร้อมสำหรับการค้นหา และมี service สำหรับส่งรูปเข้ามาคนหาแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการตรวจจับใบหน้าคือการส่งรูปภาพใบหน้าโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างการถ่ายรูปอัตโนมัติบน Web Platform โดย ใช้ face-api.js ในการติดตามใบหน้า

face-api js เป็น library สำหรับการทำงานเกี่ยวกับใบหน้าบน web platform โดยในการใช้งานนี้เราจะใช้ face-api มาใช้เพื่อทำการติดตาม (tracking)ใบหน้าบนกล้อง เมื่อเจอใบหน้าก็จะทำการเก็บข้อมูลรูปภาพแล้วส่งไปยังการค้นหาบน AI API Service ของการค้นหาใบหน้าในข้อที่ 2 ต่อไป

face recognition ai api
Credit รูปภาพประกอบ : Github

ต้องการนำ AI API ตรวจจับใบหน้าไปใช้กับการจัดอีเว้นต์ธุรกิจ

การเช็คผู้เข้าร่วมงาน หรืออีเว้นต์กันแบบง่ายๆ ด้วย AI API เริ่มด้วยการแปลงรูปภาพใบหน้าลงฐานข้อมูลผ่าน API ก่อน ตามด้วยการค้นหาใบหน้าจากฐานข้อมูลด้วย API เช่นกัน ส่วนของการส่งรูปภาพสามารถใช้ face tracking library ที่เป็น open source มาช่วยส่งข้อมูลไปยัง AI API ได้ เพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างระบบเช็กผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมอีเว้นต์ต่างๆ ได้แล้ว

AIGEN มีบริการ AI API ตรวจจับใบหน้าที่พร้อมใช้งานให้กับธุรกิจ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำไปใช้งานได้ในทันที ตอบโจทย์การพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี สามารถดูรายละเอียด AI API Documentation ของเราได้ หรือติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat