Share

สร้าง ChatGPT ใช้งานสำหรับธุรกิจ ด้วยระบบ AI-Knowledge management

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั่วโลกได้รู้จักกับ ChatGPT ที่บริษัท OpenAI บริษัทวิจัย และพัฒนาทางด้าน AI ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้นมา โดย ChatGPT ถือเป็นแชทบอท AI ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น AI สำหรับการสนทนาที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถกเถียงข้อมูลที่ถูกต้อง และยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ โดยที่ ChatGPT เองนั้นสามารถตอบคำถามได้อย่างรอบด้านตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์ ปรัชญา สร้างเนื้อเพลงสไตล์ของ Taylor Swift หรือ Billy Joel ไปจนถึงแนะนำวิธีการแก้โค้ดของการเขียนโปรแกรม รวมถึง ChatGPT เป็นส่วนหนึ่งของกระแสที่เรียกว่า Generative AI ซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนที่สามารถสร้างเนื้อหาได้ตั้งแต่รูปแบบของข้อความไปจนถึงรูปภาพ ซึ่งการเข้ามาของ ChatGPT ได้เข้ามาเขย่าวงการเทคโนโลยีขนานใหญ่ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม และอนาคตของการทำงาน ในบทความนี้ AIGEN จะพามารู้จักกับ ChatGPT ให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงแนะนำตัวให้รู้จักกับระบบ AI-Knowledge management ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างระบบ ChatGPT ได้เอง เพื่อนำไปใช้การยกระดับการทำงานของธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

chatGPT สำหรับธุรกิจ

รู้จักกับ ChatGPT

ChatGPT เป็นแชทบอท AI ที่ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural language processing (NLP) เพื่อสร้างบทสนทนา หรือการพูดคุยได้เหมือนกับมนุษย์ โมเดลภาษาของ ChatGPT นั้นสามารถตอบคำถาม และเขียนเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆ รวมถึงบทความ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย เรียงความ โค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอีเมล

ChatGPT เป็นรูปแบบของ Generative AI หรือเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ถามได้แบบทันที และ AI จะสามารถตอบคำถามผู้ใช้งานได้เหมือนกับพูดคุยกับคนด้วยกันผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปภาพ ข้อความ หรือวิดีโอ

ChatGPT นั้นเหมือนกับแชทที่ตอบคำถามลูกค้าได้แบบอัตโนมัติที่มีใช้ในการให้บริการลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของธุรกิจ เมื่อมีลูกค้าถามคำถาม หรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ChatGPT จะเป็นคนตอบกลับลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ โดยที่ตัวย่อ GPT นั้นมาจากคำว่า Generative Pre-trained Transformer ซึ่งเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนว่า ChatGPT ประมวลผลคำขอ หรือคำถามที่เข้ามา และสร้างเป็นคำตอบกลับไปอย่างไรนั่นเอง ChatGPT ได้รับการเทรนในรูปแบบของ Reinforcement learning ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ของ AI ที่มีลักษณะเหมือนการเรียนรู้ของมนุษย์ ผ่านการลองผิดลองถูกโดยมีมนุษย์เป็นคนให้ฟีคแบค และโมเดล Reward ที่จะทำการจัดอันดับการตอบคำถามที่ดีที่สุด ฟีดแบคเหล่านี้จะช่วยทำให้ ChatGPT ทำงาน และตอบคำถามต่างๆ ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี Machine learning 

รู้จักกับระบบ AI-Knowledge management ตัวช่วยสำคัญในการสร้าง ChatGPT สำหรับธุรกิจ

รู้หรือไม่ว่าธุรกิจสามารถนำ ChatGPT มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้เช่นกัน โดยนำระบบ Knowledge management หรือระบบ KM ของธุรกิจมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยี AI หรือที่เรียกกันว่า AI-Powered Knowledge management ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลองค์กร โดยข้อมูลจะถูกนำมาจัดเก็บไว้ให้อยู่ในที่เดียวกัน ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร หรือ FAQ ถาม-ตอบ ไฟล์ .csv หรือแม้แต่เอกสารสแกน โดยธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยี AI-OCR ในการดึงข้อมูลจากเอกสารนั้นมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบได้แบบอัตโนมัติ และพร้อมใช้ข้อมูลจากในเอกสารในการค้นหาคำตอบในแต่ละเรื่องที่มีคนสอบถามมาจากในแต่ละช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น LINE, หน้าเว็บไซต์ภายในองค์กร, Facebook Messenger นอกจากนั้นด้วยความสามารถในการเข้าใจ และประมวลผลภาษาด้วยเทคโนโลยี NLP (Natural language processing) ที่จะช่วยให้การค้นหาเป็นไปตามบริบทของคำถาม และสามารถตอบคำถามที่พนักงาน หรือลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เหมือนกับพูดคุยกับคน ตอบโจทย์พฤติกรรมของคนยุคใหม่ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว รวมทั้งทำให้พนักงาน หรือลูกค้าสามารถสอบถาม และค้นหาข้อมูลของธุรกิจที่ต้องการได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของธุรกิจ ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล และทำให้พนักงาน หรือลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

ระบบ AI-Knowledge management เบื้องหลังสำคัญของการสร้าง ChatGPT ใช้งานสำหรับธุรกิจ

ธุรกิจสามารถนำระบบ AI-Knowledge management ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดได้บ้าง

ธุรกิจสามารถนำ ChatGPT ที่มีระบบ AI-Knowledge management เป็นตัวขับเคลื่อนไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

1. ระบบค้นหาข้อมูลภายในองค์กร

ด้วยการรวบรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลด้วยกัน และนำไปสร้างเป็นระบบ Search Engine ที่ใช้งานภายในองค์กร พนักงานเพียงแค่พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการจะทราบ ระบบจะแสดงข้อมูลที่เป็นคำตอบให้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็นอย่างมาก โดยสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งหน่วยงานบริการลูกค้าสำหรับการค้นหาคำตอบเพื่อตอบคำถามลูกค้า และหน่วยงาน HR สำหรับให้พนักงานได้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยตนเอง

2. ระบบ Customer Self-Service

ธุรกิจสามารถนำระบบ KM ไปสร้างเป็นระบบ Customer Self-Service ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ หรือนำไปเชื่อมต่อกับแชทบอท เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล และแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น ช่วยลดปัญหาเวลาการรอสาย และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

3. ระบบ Document Search

เป็นส่วนหนึ่งของระบบ AI-Powered Knowledge management ที่นำมาใช้แทนการค้นหาข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบเดิมที่พนักงานต้องเปิดไฟล์ PDF ทีละไฟล์ ซึ่งกว่าจะได้ข้อมูล หรือคำตอบที่ต้องการทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้สิ่งเหล่านี้ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย AIGEN ได้พัฒนาระบบ Document Search ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจยุคใหม่โดยเฉพาะ โดยมีเทคโนโลยี AI เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ทำให้ธุรกิจสามารถค้นหาข้อมูลจากไฟล์เอกสารทั้งในรูปแบบของการค้นหา Keyword และการหาคำตอบ โดยระบบสามารถไฮไลท์คำตอบให้ได้แบบอัตโนมัติ

ต้องการสร้างนำระบบ AI-Knowledge management ไปใช้กับธุรกิจ ต้องทำอย่างไร?

ระบบ AI-Knowledge management สำหรับธุรกิจ

AIGEN ได้พัฒนาระบบ AI-Powered Knowledge management ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการยกระดับการค้นหาข้อมูลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ AI-Knowledge management สำเร็จรูปพร้อมใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ที่มีเทคโนโลยี AI ทั้ง AI-OCR และ NLP เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ทำให้ธุรกิจสามารถมี ChatGPT เพื่อใช้งานในองค์กรได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่อัปโหลดข้อมูลของธุรกิจผ่านระบบหลังบ้าน หรือ Content management system ก็พร้อมใช้งานได้โดยทันที และยังมาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานที่ครบครัน อำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของธุรกิจยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น

  • รองรับการอัปโหลดไฟล์ได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ PDF, Word และลิ้งค์ URL เว็บไซต์
  • ประมวลผลข้อมูล และเรียนรู้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อนำไปใช้ในการเลือกแสดงผลคำตอบที่ดีที่สุดเวลาที่ผู้ใช้งานเข้ามาพิมพ์ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
  • รองรับการค้นหาทั้งแบบ Keyword search และการถาม-ตอบได้ตามบริบทที่ผู้ใช้งานพิมพ์สอบถามมา
  • แสดงที่มาของข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลที่ดีที่สุดได้
  • ระบบ Content management system ที่ทำให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และสะดวก

กำลังมองหาผู้ให้บริการ AI เพื่อสร้างระบบ AI-Knowledge management ที่ใช้งานภายในองค์กร

ในยุคที่ความรู้ และข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของธุรกิจยุคใหม่ ธุรกิจใดที่สามารถนำความรู้ และข้อมูลที่มีอยู่ภายในองค์กรมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนั้นจะสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมากในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้า และบริการ การให้บริการลูกค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ และช่วยยกระดับการจัดการข้อมูล และความรู้ให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาระบบ AI-Knowledge management ไปใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำระบบ AI-Knowledge management ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat