Share

รู้จักกับ aiMotor ตัวช่วยสำคัญในการประเมิน และตรวจสอบการเคลมรถยนต์

เวลามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะเกิดขึ้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเคลมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มักจะถูกส่งมาเป็นรูปภาพของความเสียหาย ซึ่งแต่เดิมขั้นตอนนี้จะใช้เจ้าหน้าที่การเคลมในการเข้าไปดู และถ่ายรูป ในส่วนของหลังบ้าน หรือ Back office นั้น ผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนจะดูจากหลักฐาน และทำการตัดสินใจว่าจะอนุมัติ หรือปฏิเสธการเคลมประกันในแต่ละครั้ง ในหลายๆ กรณีจำเป็นต้องดูถึงเรื่องของการฉ้อโกง หรือการเรียกร้องที่มีมูลค่าสูงเกินความเป็นจริง และในบางครั้งจะมีการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบถึงคุณภาพของผลลัพธ์ และสัญญาณของความผิดปกติใดๆ

โดยทั่วไปแล้วขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลาจำนวนมากเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่เพอร์เฟค ผู้นำในธุรกิจประกันจึงจำเป็นต้องพัฒนา และยกระดับในการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นให้กับลูกค้า และด้วยเทคโนโลยี AI ทำให้ธุรกิจประกันภัยสามารถนำ Straight-Through Processing (STP) มาใช้งานเพื่อรองรับจำนวนธุรกรรมการเคลมที่มีจำนวนมากได้ และตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีในขณะที่ผู้ให้บริการประกันสามารถที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ และความแม่นยำที่ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาที่ AIGEN ได้พัฒนาบริการ aiMotor เพื่อตอบโจทย์ผู้ให้บริการประกันภัยให้สามารถตรวจสอบ และประเมินผลการเคลมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ

ที่มาของบริการ aiMotor

AIGEN มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทประกันต่างชาติที่มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศอินเดีย ด้วยภาพถ่ายความเสียหายของยานพาหนะทั้งหมด และข้อมูลเกี่ยวสถานที่ และประเภทของร้านซ่อมรถ บริษัทประกันที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราต้องการที่จะคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของค่าซ่อมทั้งหมดโดยสามารถทำนายได้ด้วยความผิดพลาดไม่เกิน 10% ด้วยสิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถที่จะตรวจสอบเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง และค่าซ่อมที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษได้ทั้งหมด 100% และขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากเพื่อจะทำให้แล้วเสร็จ และในบางครั้งมักจะเกิดความผิดพลาด ดังนั้นความท้าทายของเราคือเปลี่ยนจากการทำงานในระบบแมนนวลที่สนับสนุนพนักงาน และ Back office ได้ล่าช้าให้เป็นระบบดิจิทัล

โซลูชัน aiMotor ผู้ช่วยสำคัญในการประเมินการเคลม และตรวจสอบการซ่อมรถยนต์

โซลูชัน AI สำหรับประเมินการเคลม และตรวจสอบการซ่อมรถยนต์

AIGEN จึงได้พัฒนาบริการโซลูชัน aiMotor เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลมค่าซ่อมรถยนต์ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ทางศูนย์ หรืออู่ซ่อมรถประเมินมานั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ด้วยการนำ AI มาช่วยในการประมวลผลจากข้อมูลรูปที่มีอยู่ในระบบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือการตีราคาที่สูงเกินความเป็นจริง อีกทั้งทำให้ขั้นตอนเหล่านี้สามารถทำได้แบบอัตโนมัติ ลดเวลาในการทำงานแบบแมนนวล และยกระดับประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และน่าประทับใจ โดยฟีเจอร์ที่โดดเด่นของ aiMotor มีดังต่อไปนี้

  • คาดการณ์ค่าซ่อมหรือค่าแรงของอะไหล่จากรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ทั้งค่าซ่อมและค่าแรงที่มาจากศูนย์หรืออู่ เพื่อประเมินค่าสินไหมสำหรับการเรียกร้องจากประกันรถยนต์ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปหรือไม่สำหรับในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเที่ยงตรง
  • โมเดล AI สามารถระบุชิ้นส่วนของรถยนต์ ความเสียหายภายนอกยานพาหนะ และระดับความเสียหายได้อย่างแม่นยำ
  • คัดกรองการเคลมที่น่าสงสัยที่มีค่าซ่อมที่สูงกว่าค่ามาตรฐานเป็นอย่างมากได้แบบอัตโนมัติ ช่วยลดการฉ้อโกงจากการเคลมได้เป็นอย่างดี
  • ตรวจสอบการเคลมได้ในปริมาณมากขึ้นจนครอบคลุม 100% ของปริมาณการเคลม โดยไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มคน และตรวจจับสิ่งผิดปกติได้เกือบ 100% จากการสกรีนของ AI ในการหาเคสที่มีโอกาสผิดปกติ

aiMotor เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

aiMotor เหมาะกับธุรกิจประกันภัยที่ต้องการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อยกระดับขั้นตอนการเคลมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำให้สามารถประเมินได้ว่าค่าใช้ในการเคลมนั้นสมเหตุสมผล ช่วยทำให้ต้นทุนในการเคลมตรงตามความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดเวลาในการทำงานที่แต่เดิมต้องใช้พนักงานในการตรวจสอบซึ่งอาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในทุกเคส นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นแบบดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น 

5 เหตุที่ธุรกิจประกันควรนำ aiMotor ไปใช้งาน

1. ประเมินค่าสินไหมได้อย่างเที่ยงตรง และแม่นยำ

จากการนำข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในระบบ ไม่ว่าจะเป็นค่าอะไหล่ อัตราค่าแรง สถานที่ซ่อม และระดับความเสียหาย มาให้ AI ประมวลผลเพื่อประเมินและตรวจสอบการเรียกร้องสินไหมในแต่ละครั้งนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ทำให้บริษัทสามารถประเมินค่าสินไหมได้อย่างเที่ยงตรง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่มีความคิดเห็นของคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ยกระดับการตรวจสอบ และประเมินการเคลมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ยกระดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ

จากเดิมที่ต้องการใช้พนักงานเป็นคนประเมินว่าค่าใช้จ่ายในการเคลมในแต่ละครั้งนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ และไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกเคสหากมีเคสการเคลมเป็นจำนวนมาก การนำระบบ aiMotor เข้ามาช่วยในการตรวจสอบทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ทำได้โดยอัตโนมัติ โดย AI จะพิจารณาจากรูปถ่ายความเสียหายของรถ และข้อมูลค่าซ่อมที่มีอยู่ในระบบ ทำให้สามารถประเมินได้ว่าค่าสินไหมว่าสำหรับการเรียกร้องจากประกันรถยนต์ว่ามีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพื่อที่จะพิจารณาต่อว่าจะอนุมัติ หรือปฏิเสธการเรียกร้องสินไหมในแต่ละครั้ง ซึ่ง aiMotor จะช่วยให้ขั้นตอนเหล่านี้ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

3. รองรับจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่มคน

จากเดิมที่ต้องใช้พนักงานในการตรวจสอบทีละเคสว่าการเรียกร้องสินไหมในแต่ละครั้งนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ซึ่งหากมีจำนวนเคสการเคลมเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้จำนวนพนักงานที่มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ด้วยการนำระบบ aiMotor มาใช้งานจะช่วยลดภาระงานของพนักงาน ทำให้การตรวจสอบ และประเมินค่าสินไหมทำได้แบบอัตโมนัติเพิ่มมากขึ้น และสามารถรับจำนวนธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นได้ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน 

4. ลดการฉ้อโกง

aiMotor สามารถช่วยสกรีนหาเคสการเรียกร้องสินไหมที่น่าสงสัย และผิดปกติได้ ด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจจับเคสที่ผิดปกติได้แบบอัตโนมัติ จึงจะช่วยลดจำนวนเคสที่อาจจะมีการฉ้อโกงด้วยการเรียกร้องที่สูงกว่าปกติได้มากยิ่งขึ้น

5. ประหยัดค่าใช้จ่าย

เนื่องจาก aiMotor สามารถรองรับจำนวนธุรกรรมเป็นจำนวนมากได้ ทำให้ธุรกิจไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อมารับโหลดของธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นได้ เพราะงานตรวจสอบ และประเมินการเรียกร้องสินไหมสามารถให้ aiMotor มาช่วยประมวลผลได้แบบอัตโนมัติ โดยพนักงานมีหน้าที่ในการตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก

ทำไมธุรกิจประกันภัยถึงควรนำ aiMotor ไปใช้งาน

ต้องการนำ aiMotor ไปใช้กับธุรกิจ

เทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจประกิจในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การขาย การให้บริการลูกค้า จนถึงขั้นตอนการเคลม และการตรวจสอบ และประเมินการเรียกร้องสินไหม ธุรกิจประกันเจ้าใดที่นำระบบ AI ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานแล้ว ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และน่าประทับใจอีกด้วย

หากธุรกิจประกันเจ้าใดกำลังมองหาเครื่องมือที่จะยกระดับให้การตรวจสอบ และประเมินค่าสินไหมทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาการนำ aiMotor ไปใช้งานตั้งแต่การวางแผน การออกแบบขั้นตอนการทำงาน จนถึงการนำการนำโซลูชัน aiMotor ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat