Share

รวมเครื่องมือ AI น่าใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อให้กระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น การนำเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมลดข้อผิดพลาดในการทำงานเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในปัจจุบัน บทความนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันว่า เครื่องมือและระบบ AI ที่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมีอะไรบ้าง ไปหาคำตอบกันได้เลย

การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

ทำไมต้องนำเครื่องมือและระบบ AI มาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต

การนำ AI มาใช้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประโยชน์หลากหลายด้าน ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เครื่องมือ AI ช่วยให้ทำงานได้อย่างเป็นอัตโนมัติมากขึ้น กระบวนการทำงานจึงมีความรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยลดโอกาสการหยุดชะงักในการผลิต (Downtime) ที่ไม่จำเป็น เพราะอุปกรณ์ที่สามารถทำงานร่วมกับ AI จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์ความเสี่ยงของเครื่องจักร ทำให้สามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 

2. ลดต้นทุนการผลิต

การนำเครื่องมือ AI เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้แรงงานคน หรือการลดการสูญเสียทรัพยากร รวมถึงวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น นอกจากนั้น ยังสามารถใช้ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้พลังงาน เพื่อวางแผนควบคุม ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกด้วย

3. ยกระดับความปลอดภัย

การยกระดับความปลอดภัยเป็นหนึ่งในข้อดีของเครื่องมือ AI ที่อุตสาหกรรมการผลิตให้ความสนใจ เนื่องจากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน ด้วยการตรวจจับสัญญาณอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องคอยเป็นกังวลในเรื่องความปลอดภัย

4. สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

นอกจากประสิทธิภาพในการดำเนินการแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เครื่องมือ AI สามารถส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตได้ก็คือ การช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อขยายตลาดใหม่  หรือการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

เครื่องมือและระบบ AI ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมการผลิตมีอะไรบ้าง?

1. AI ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics)

เครื่องมือ AI ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ เป็นเครื่องมือที่อุตสาหกรรมการผลิตควรนำมาใช้เพื่อช่วยในการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด เช่น การนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการสินค้า ทำให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้อย่างสูงสุด ทำให้ลดต้นทุนในการทำงาน

2. หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Robotics)

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Robotics) สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ พร้อมช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิตได้อย่างเห็นผลชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะทำงานร่วมกับมนุษย์ในการประกอบชิ้นงานเพื่อเพิ่มความแม่นยำ และความปลอดภัย หรือแม้แต่การใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับการขนย้ายวัตถุดิบและชิ้นงานต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การทำงานราบรื่น แถมยังประหยัดเวลาและแรงงานได้

หุ่นยนต์ AI อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

3. การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Vision) 

เทคโนโลยี Computer Vision หรือการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอุตสาหกรรมการผลิตได้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยเทคโนโลยี Computer Vision จะสามารถช่วยตรวจจับตำหนิหรือสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานได้เร็วและแม่นยำ รวมถึงยังช่วยควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

4. ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริการลูกค้า (AI Chatbot)

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริการลูกค้าอย่าง AI Chatbot ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตได้ เพื่อช่วยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ ทำให้ลูกค้าได้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ลูกค้าโต้ตอบกับ AI Chatbot มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 

5. เครื่องมือช่วยจัดการเอกสารต่าง ๆ อย่างโซลูชัน AI-OCR และระบบ KM ที่ขับเคลื่อนโดย AI

อีกหนึ่งเครื่องมือ AI ที่อุตสาหกรรมการผลิตไม่ควรมองข้าม เพราะสามารถช่วยเสริมให้งานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลให้องค์กรทำงานได้อย่างรวดเร็ว 

  • เครื่องมือ AI-OCR จะช่วยแปลงเอกสารในรูปแบบกระดาษเป็นไฟล์ดิจิทัล โดยจะจำแนกเอกสารตามแต่ละประเภท และดึงข้อมูลจากเอกสารมาจัดเก็บได้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งานต่อ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการใบเสร็จ ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ และเอกสารอื่น ๆ เป็นระเบียบ เป็นอัตโนมัติ และสะดวกสบายมากขึ้น 
  • ระบบ KMS ที่ขับเคลื่อนโดย AI จะช่วยเสริมสร้างการจัดเก็บข้อมูล และการจัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นระเบียบมากขึ้น เพื่อให้สามารถเรียกดูได้ง่าย รวมถึงนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นระบบสืบค้นสำหรับภายในองค์กร หรือ Chatbot สำหรับบริการลูกค้าก็ได้

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาวิธีการพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรึกษาบริษัท AI Technology ที่มีโซลูชันครบครันพร้อมตอบโจทย์ธุรกิจทุกรูปแบบอย่าง AIGEN ได้เลย เราพร้อมให้บริการเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น AI ประมวลผลข้อมูลจากเอกสาร, AI ตรวจสอบและระบุใบหน้า, AI ตัวช่วยด้านการลงทุน หรือ AI ประมวลผลแบบสอบถาม อีกทั้งยังมีโซลูชันที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอีกมากมาย หากสนใจติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่ 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. 10 AI use cases in manufacturing. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 จาก https://www.techtarget.com/searcherp/feature/10-AI-use-cases-in-manufacturing 
AIGEN Live chat