Share

AI software คืออะไร? และเหมาะกับธุรกิจรูปแบบไหน

เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจยุคใหม่มากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่า AI ไม่ได้เป็นทางเลือก แต่เป็นทางรอดสำหรับการทำธุรกิจยุคใหม่ไปแล้ว เนื่องจาก AI เป็นซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่แตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ทั่วไป เนื่องจากได้พัฒนาขึ้นมาที่เลียนแบบจากพฤติกรรมของมนุษย์โดยเรียนรู้จากรูปแบบของข้อมูลที่หลากหลายแบบ และข้อมูลเชิงลึก รวมถึงซอฟต์แวร์ AI เป็นอัลกอริทึม หรือโมเดลที่เรียนรู้ให้สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไป เช่น การหาค่าความเสี่ยงจากข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามา การดึงข้อมูลจากรูปถ่ายเอกสารที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (แต่เป็นประเภทเอกสารที่ AI ถูกสอนมา) ทำให้ซอฟต์แวร์ AI เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น หรือโอกาส 

ด้วยความสามารถที่แตกต่าง และโดดเด่นนี้ทำให้ซอฟต์แวร์ AI ตอบโจทย์การทำงานของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการยกระดับการทำงานให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ลดภาระงานรูทีน เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ได้มากยิ่งขึ้น ในบทความเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ AI Software กันให้มากยิ่งขึ้น และดูว่าแล้วธุรกิจแบบไหนเหมาะที่จะนำซอฟต์แวร์ AI ไปใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธุรกิจแบบไหนที่ควรนำ AI Software ไปใช้งาน

AI Software คืออะไร

AI Software เป็นซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่นำ AI มาใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้ทำงานได้แบบเดียวกันกับงานที่ต้องใช้คนเป็นคนทำ ตัวอย่างเช่น การอ่าน และดึงข้อมูลจากภาพเอกสาร การสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน การตรวจจับเสียง และการประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) 

โดยผู้พัฒนา AI Software จะสร้างเป็นโมเดล AI หรืออัลกอริทึมที่เรียนรู้จากข้อมูลที่ธุรกิจมีอยู่ (โดยที่มีคนคอยสอนให้ AI เรียนรู้ หรือที่เรียกกันว่า Data labeler) เพื่อให้ธุรกิจนำซอฟต์แวร์ AI ไปใช้ในการประมวลผลข้อมูล และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงยิ่งโมเดล AI ได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งทำให้ซอฟต์แวร์ AI ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากซอฟต์แวร์ทั่วไปที่เป็นโปรแกรมพี่พัฒนาขึ้นตามฟีเจอร์ที่แน่นอน และไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์จากข้อมูลได้ จะทำได้ตามคำสั่งที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กำหนดไว้เท่านั้น  

และด้วยความสามารถของ AI Software ที่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์จากข้อมูลได้ ทำให้ขั้นตอนการทำงานบางอย่างทำได้อย่างอัตโนมัติ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากที่แต่เดิมต้องใช้พนักงานจำนวนมากเป็นคนทำ ส่งผลให้ธุรกิจที่ไม่ได้นำ AI Software ไปใช้งานนั้นจะเสียเปรียบในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน ประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของสินค้าและบริการนั่นเอง

ธุรกิจแบบไหนที่ควรนำ AI Software ไปใช้งาน

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็สามารถนำ AI Software ไปใช้งานได้ทั้งนั้น เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทพัฒนา AI อย่าง AIGEN (ไอเจ็น) เองนั้นได้พัฒนาโซลูชัน AI สำหรับธุรกิจในรูปแบบของ AI-as-a-Service ที่ให้ธุรกิจใช้งานได้ง่ายมากขึ้นผ่านทางระบบ Web portal ในราคาที่เข้าถึงได้ โดยที่ธุรกิจสามารถเลือกแพ็กเกจการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจได้เอง 

หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าแล้วธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องนำ AI Software มาใช้งานหรือไม่ ซึ่งก็เป็นคำถามที่มีลูกค้าสอบถามเรามาบ่อยๆ ในบทความนี้เราเลยจะมาอธิบายเพื่อให้ทุกคนได้นำไปใช้เป็น Checklist กับธุรกิจของคุณเอง โดยหากธุรกิจของคุณตรงกับลักษณะดังต่อไปนี้การนำ AI Software ไปใช้งานถือเป็นทางเลือกที่จะช่วยตอบโจทย์ และยกระดับการทำงานของธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น

1. ธุรกิจที่ต้องการลดภาระงานรูทีนให้กับพนักงาน

จากรายงานของ PWC พบว่าหลังจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 องค์กรธุรกิจในไทยได้นำ AI เข้ามาใช้กันเยอะมากขึ้น โดยเฉพาะกับการนำ AI เข้ามาใช้กับการยกระดับขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร และแน่นอนว่าหากธุรกิจของคุณมีงานที่พนักงานต้องทำงานแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก AI Software จะเข้ามาช่วยลดภาระงานรูทีนให้กับองค์กรของคุณได้เป็นอย่างมากด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูล และทำหน้าที่งานบางอย่างแทนพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติ 

ตัวอย่างงานรูทีนที่ธุรกิจมักจะต้องเจอกันบ่อยๆ เช่น การกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบ การตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้น การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ ซึ่งหากองค์กรใดไม่ได้มีการนำ AI Software มาใช้งาน พนักงานก็ต้องใช้เวลาในการจัดการหน้าที่งานที่ต้องทำวนซ้ำไปมาเหล่านี้แบบแมนนวล ทำให้พนักงานเองอาจจะไม่มีเวลาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ หรืองานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็น

ดังนั้นหากธุรกิจของคุณกำลังเจอกับความท้าทายในการจัดการงานรูทีนเหล่านี้ AI Software จะช่วยตอบโจทย์ และยกระดับขั้นตอนการทำงานรูทีนเหล่านี้ให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

2. ธุรกิจที่ต้องการยกระดับขั้นตอนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น

หากธุรกิจของคุณต้องการยกระดับการทำงานให้เป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้นนั้น คุณมาถูกทางแล้ว! AI Software จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจทำได้แบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และเราแนะนำว่ายังคงต้องมี Human loop อยู่ด้วย เพื่อให้คนเป็นตรวจผลการทำงานของ AI (เปลี่ยนจากให้คนทำมาเป็นให้ AI ทำ และให้คนเป็นคนตรวจสอบ AI อีกที) หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าการสร้าง Workflow automation ซึ่งจะช่วยลดงานที่เป็นคอขวด หรือ Bottleneck ของธุรกิจ ทำให้ขั้นตอนการทำงานทำได้อย่างไหลลื่น และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น การกรอกข้อมูลจากเอกสารเข้าไปในระบบ หรือการทำ Data-entry แน่นอนว่าเป็นงานที่ทุกธุรกิจต้องคุ้นเคยกับงานนี้กันเป็นอย่างดี หากธุรกิจนำ AI Software ที่เรียกว่า AI-OCR Software มาใช้งานแทนการให้พนักงานเป็นคนกรอกข้อมูลแบบเดิม จะทำให้ขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจนั้นทำได้เร็วมากขึ้นถึง 8 เท่าด้วยกัน (จากที่เราได้สอบถามกับลูกค้า) ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของ AI Software ด้วยการประมวลผล และคาดการณ์ผลลัพธ์ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

4 รูปแบบธุรกิจที่ควรนำ AI Software ไปใช้งาน

3. ธุรกิจที่ต้องรองรับปริมาณธุรกรรมเป็นจำนวนมาก

แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจเติบโตมากขึ้น จำนวนธุรกรรมต่างๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และแน่นอนว่าหากธุรกิจของคุณยังมีทรัพยากรเท่าเดิม ก็อาจจะรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาได้ไม่ทัน และอาจทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ล่าช้า และไม่พึงพอใจกับบริการที่ได้รับก็เป็นได้  AI Software จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจสามารถรองรับกับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยการทำให้ขั้นตอนการทำธุรกรรมบางอย่างทำได้แบบอัตโนมัติมากขึ้น และตอบโจทย์กับพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ได้

ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการยืนยันตัวตนจากแต่เดิมที่ลูกค้าต้องไปยืนยันตัวตนที่สำนักงาน หรือสาขาของธุรกิจเท่านั้น ตอนนี้ธุรกิจสามารถนำระบบการยืนยันตัวตนออนไลน์ หรือ AI-Powered e-KYC เข้ามาใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของธุรกิจเพื่อให้ลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านทางสมาร์ตโฟนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าพนักงานที่สาขาจะรองรับกับปริมาณลูกค้าที่เข้ามาได้หรือไม่อีกต่อไป เพราะเมื่อนำระบบ AI-Powered e-KYC มาใช้ทำให้ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง ทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการของธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยบริการที่สะดวก และรวดเร็ว

4. ธุรกิจที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สุดท้ายหากธุรกิจของคุณต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่างกับธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ AI Software จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นผู้นำตลาด (Market leader) ได้ด้วยการทำให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะขยายธุรกิจ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มคน หรือทรัพยากรต่างๆ ในอัตราเดียวกันกับการเติบโตของธุรกิจ

เนื่องจาก AI Software จะเข้ามายกระดับขั้นตอนการทำงานของธุรกิจให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น ลดภาระหน้าที่งานบางอย่างให้กับพนักงาน ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ และความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น รวมถึงทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเรียลไทม์ 

ตัวอย่างเช่น การนำแชทบอท AI และระบบ AI-Knowledge management มาใช้งานกับการให้บริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาได้รับบริการแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง โดยมีแชทบอท AI ตอบคำถาม และคัดกรองลูกค้าให้ในเบื้องต้น ทำให้พนักงานมีเวลาโฟกัสกับเคสลูกค้าที่ซับซ้อน และจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการนำระบบ AI-Knowledge management มาใช้ทำให้ธุรกิจสร้างเป็นระบบ Self-service ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของธุรกิจได้ หากลูกค้ามีปัญหา หรือคำถามที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองในเบื้องต้นก็สามารถจะมาพิมพ์ค้นหาข้อมูลได้ในระบบ Self-service ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ 

ต้องการนำ AI Software ไปใช้งานกับธุรกิจ

AI Software ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการทำธุรกิจยุคใหม่เป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถอันชาญฉลาดที่จะทำให้ขั้นตอนการทำงานของธุรกิจทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของธุรกิจ หมดห่วงเรื่องทรัยากรไม่เพียงพอ และเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจให้แตกต่าง และโดดเด่นเพื่อก้าวเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน ธุรกิจที่สนใจนำ AI Software ไปใช้งาน สามารถทดลองใช้บริการโซลูชัน AI จาก AIGEN ฟรี! ผ่านทางระบบ AIGEN Web portal

หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาโซลูชัน AI ไปใช้งาน เพื่อยกระดับการทำงานให้ทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตไปอีกขั้น ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ และเลือกโซลูชันที่ตอบโจทย์ จนถึงการนำโซลูชัน AI ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ สนใจพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราติดต่อเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat