Share

โปรแกรม OCR กับการนำมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ ทางธุรกิจ

หนึ่งในเทคโนโลยี AI ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานยุคใหม่ให้สะดวกสบายและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น คงหนีไม่พ้นโปรแกรม AI OCR ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์กรทั่วโลก เพราะสามารถช่วยให้การทำงานภายในองค์กรขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งผลให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับการทำงานของโปรแกรม AI OCR นั้นจะเข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากการที่องค์กรต้องใช้กระดาษในการดำเนินธุรกิจจนส่งผลให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและล่าช้า อีกทั้งองค์กรยังต้องเสียเวลาไปกับการจัดการงานเอกสาร ที่นอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังทำให้องค์กรเติบโตช้าเพราะระบบการบริหารงานไม่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอีกด้วย โดยรูปแบบการทำงานในปัจจุบันที่หลาย ๆ องค์กรเริ่มนำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง AI OCR เข้ามาปรับใช้ส่งผลให้การทำงานทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทสามารถประหยัดต้นทุนด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในระยะยาวได้อีกด้วย  

สำหรับผู้ประกอบการคนใดที่กำลังตัดสินใจนำโปรแกรม OCR มาปรับใช้ในธุรกิจหรือต้องการทำความรู้จักให้มากขึ้น วันนี้เราได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม AI OCR ว่าคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?และจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริงหรือไม่? เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

เทคโนโลยี AI ในยุค Digital Transformation

โปรแกรม AI-powered OCR คืออะไร?

AI-powered OCR หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า AI OCR (ย่อมาจาก Optical Character Recognition) คือ นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ใช้ในการอ่าน ระบุ จำแนกตัวอักษรในไฟล์เอกสารสแกนหรือรูปภาพเอกสารต่าง ๆ ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดมาจาก OCR แบบเก่าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลอัจฉริยะหรือ AI (Artificial Intelligence) เพื่อลดขีดจำกัดเดิมลงและยกระดับการใช้งานทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถอ่านตัวหนังสือได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เข้าใจรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภทได้โดยไม่ต้องสร้างเทมเพลตเอกสารไว้ล่วงหน้า และเปลี่ยนเอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ทำให้สามารถค้นหาที่อยู่ของข้อมูลที่ต้องการใช้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการทำงานยุคใหม่ให้มีความสะดวก ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและเป็นอัตโนมัติ รวดเร็วมากขึ้นนั่นเอง

โปรแกรม AI OCR มีประโยชน์ในการทำงานอย่างไร?

โปรแกรม OCR ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้าไปด้วย จึงมีความแม่นยำสูงทั้งในเรื่องของการอ่านประเภทเอกสารและฟอนต์ที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถประมวลผลประเภทของไฟล์เอกสารได้ถึง 11+ ประเภท ที่สำคัญ AI OCR ยังสามารถ Customize ให้เข้ากับเอกสารเฉพาะของแต่ละองค์กร และสามารถอัปเกรดให้มีความแม่นยำมากขึ้นเพื่อครอบคลุมการทำงานแบบองค์รวมในทุกภาคส่วนของธุรกิจ และในทุกอุตสาหกรรมด้วย 

ไม่ว่าเอกสารจะมีรูปแบบที่แน่นอนหรือไม่ก็ตาม โปรแกรม AI OCR ก็ยังสามารถอ่านและดึงข้อมูลเอกสารแต่ละประเภทได้อย่างชาญฉลาด โดยสามารถรู้ความหมายของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลอะไรและสามารถนำไปจัดระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูลจากรูปตารางในเอกสารลงใน Spreadsheet และจำแนกประเภทเอกสารได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้บุคลากรหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ สามารถนำไปใช้ ประมวลผลต่อ หรือนำไปเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ผ่าน API ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับการใช้งานในธุรกิจประเภทไหน

  1. บัญชีและการเงิน

โปรแกรม AI OCR มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการจัดการงานเอกสารทางด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งมีการนำมาประยุกต์ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน เนื่องจาก OCR ที่ใช้โมเดล AI นั้น ได้รับการเทรนจนกระทั่งสามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำกับเอกสารและฟอนต์หลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม aiScript ซึ่งช่วยให้การประมวลผลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้งยังรู้จักกับประเภทของเอกสารได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น 

  1. เอกสารที่มีรูปแบบตายตัว (Template) เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ สมุดจดทะเบียนรถยนต์ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร เอกสารราชการอย่างใบมรณบัตร เป็นต้น
  2. เอกสารที่ไม่มีรูปแบบตายตัว (Non-template) เช่น ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

โดยตัวโปรแกรมสามารถดึงเอาข้อมูลจากเอกสารแต่ละชนิดได้ตามที่ต้องการ โดยรู้ประเภทของข้อมูลว่าเป็น เลขที่บัตร ชื่อ-นามสกุล วันที่หมดอายุ หรือจำนวนเงินรวม (Total amount) แล้วใส่ในตารางที่เป็น Structured Format ซึ่งคนหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ สามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างง่ายดาย

  1. ภาษาและการสื่อสาร

หนึ่งในตัวอย่างเครื่องมือ AI OCR ที่หลาย ๆ ท่านอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในด้านของภาษาและการสื่อสาร ก็คือ Google Translate ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแปลจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งภายในเวลาไม่กี่เสี้ยววินาที โดยปัจจุบันนี้ ตัวโปรแกรมมีการเรียนรู้จนสามารถแปลได้อย่างสละสลวยมากขึ้น และสามารถแปลได้มากกว่า 100 ภาษา นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการอ่านตัวอักษรจากรูปภาพได้อีก 37 ภาษา รวมถึงสามารถแปลผ่านข้อความเสียงได้ถึง 32 ภาษาในโหมดสนทนา (Conversation mode) และแปลผ่านภาพวิดีโอ Live ได้กว่า 27 ภาษาในโหมดเสมือนจริง (Augmented reality mode) ทำให้เราสามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลจากภาษาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 

  1. ประกันภัย

อย่างที่ทราบกันดีว่าธุรกิจประกันภัยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรมากเป็นพิเศษ ทั้งพนักงานตัวแทนและกระดาษสัญญาในการดำเนินการต่าง ๆ แต่ในการนำ AI OCR เข้าไปปรับใช้ในอุตสาหกรรม สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลงได้ โดยการทำให้เอกสารต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น การทำและส่งเรื่องเคลมประกันแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลแบบวิธีเดิม ๆ อย่างการเขียนเอกสารโดยใช้มือ ลดการใช้พนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและความแม่นยำให้กับข้อมูลเอกสารสำคัญของลูกค้าได้อีกด้วย  

  1. การแพทย์และสุขภาพ

อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่โปรแกรม AI OCR มีประโยชน์อย่างมาก ก็คือ ทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ซึ่ง OCR สามารถช่วยเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ของคนไข้ อย่าง ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการเข้ารับการรักษา ฟิล์ม X-rays การวินิจฉัยโรคและอาการ ซึ่งผลลัพธ์จากการตรวจสุขภาพ และการบันทึกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล จะถูกเก็บบันทึกอย่างปลอดภัยในรูปแบบดิจิทัลซึ่งเป็นการลดต้นทุนทรัพยากรในระยะยาวและช่วยให้บุคลากรกลับมาค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้ได้ง่าย ๆ ผ่านระบบในไม่กี่วินาทีเมื่อคนไข้คนเดิมกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง 

  1. ด้านกฎหมาย

ในส่วนของธุรกิจด้านกฎหมาย ก็สามารถนำเทคโนโลยี OCR เข้าไปช่วยปรับเปลี่ยนกระดาษเอกสารทางกฎหมายจำนวนมหาศาลได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หนังสือรับรอง คำพิพากษา คำร้อง บันทึกการให้ปากคำ คำให้การรับสารภาพ สำนวนหรือข้อมูลเชิงประจักษ์พยาน ให้เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเก็บรักษาและกลับมาค้นหาข้อมูลทุก ๆ ครั้งและช่วยยกระดับการทำงานให้มีความลื่นไหลมากขึ้น

AI OCR คือ โปรแกรมประมวลผลเอกสารอัจฉริยะเพื่อการทำงานยุคใหม่

และนี่คือโปรแกรม OCR กับการนำมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ ทางธุรกิจที่เรานำมาอัปเดตในวันนี้ สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจนำเทคโนโลยี AI อย่าง โปรแกรม AI OCR เข้าไปใช้ในธุรกิจ และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ AI GEN เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานเครื่องมือ AI ทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณมากที่สุด ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat