Share

จับตา! AI ในธุรกิจ Healthcare กับมุมมองในระดับสากล

เมื่อพูดถึงการใช้เทคโนโลยี AI ผู้คนมักนึกถึงการนำไปใช้ในการทำเอกสาร และการทำธุรกรรมทางออนไลน์เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่รู้หรือไม่ว่าที่จริงแล้ว ในปัจจุบัน AI กำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เราจะพาย้อนไปดูถึงการพัฒนาของระบบ AI ในธุรกิจ Healthcare ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมไปดูถึงตัวอย่างในการนำระบบ AI ไปใช้ในธุรกิจ Healthcare ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทย! ติดตามกันได้เลย 

AI ในธุรกิจ Healthcare กับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

อัปเดตมุมมองระดับสากล! การปฏิวัติ AI ในธุรกิจ Healthcare ที่กำลังจะมาถึง

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะวงการแพทย์ในระดับนานาชาติ ที่มีการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายหน้าที่ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ไปจนถึงการรักษา รวมถึงยังถูกพัฒนาให้สามารถช่วยในด้านการผ่าตัด ซึ่งจะเห็นได้ว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทต่อวงการแพทย์มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการแพทย์ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ 

โดยล่าสุดจากงานสัมนาในหัวข้อ Technology Vision 2023 : When Atoms meet Bits, The foundations of our new reality. ได้สรุปความคิดเห็นที่น่าสนใจเอาไว้มากมายเกี่ยวกับระบบ AI ที่มีผลต่อการธุรกิจ Healthcare โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

  • การยอมรับในความท้าทาย สำหรับการนำ AI มาใช้ในธุรกิจHealthcareโดยผู้บริหารที่มาร่วมงานกว่า 83% เห็นด้วยและยอมรับว่าสิ่งนี้คือโซลูชันที่ตอบโจทย์ จากการใช้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของคนทั่วโลก นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญที่ส่งผลต่อระบบสาธารณสุข
  • การเปลี่ยนแปลงด้านความรับผิดชอบ ในการทำงานด้าน Healthcare โดยเอคเซนเชอร์ (Accenture) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ได้ประมาณการเอาไว้ว่า กว่า 70% งานของผู้ปฏิบัติงานด้าน Healthcare จะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยี (เช่น AI) หรือระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทน

ปัจจัยที่ทำให้ AI มีบทบาทสำคัญมากในธุรกิจ Healthcare

มีปัจจัยมากมายที่ผลักดันให้เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากพูดถึงภาพรวมที่ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลก นั่นก็คือ AI สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดความสมดุลในด้านการรักษา สามารถช่วยลดปัญหาในด้านต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มสภาพคล่องในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวแปรหลัก ทำให้เทคโนโลยีทางการแพทย์ต้องพัฒนา AI มาใช้อย่างเร่งด่วน ดังนี้ 

1. บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลน

ระบบสาธารณสุขในหลาย ๆ ประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนัก จนทำให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับและดูแลประชากร เนื่องจากอายุเฉลี่ยของประชากรโลกกำลังมีอายุที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหมายความว่าประชากรมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังสูง ทำให้ในบางประเทศบุคลากรทางการแพทย์อาจต้องทำงานล่วงเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ยกตัวอย่างในประเทศไทย ที่บุคลากรทางการแพทย์ ต้องเข้ากะเพื่อดูแลผู้ป่วยกว่า 100-120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นับว่าเป็นชั่วโมงการทำงานที่กระทบทั้งต่อแพทย์ และคุณภาพในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งถ้าหาก AI ในธุรกิจ Healthcare ได้รับการพัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริง ก็จะสามารถรองรับภาระในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การเพิ่มขึ้นของข้อมูลสุขภาพ

การเพิ่มขึ้นของข้อมูลสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่รับมือได้ยาก เพราะด้วยข้อมูลสุขภาพจำนวนมากที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ในโรงพยาบาล คลินิก รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างมากมาย จึงอาจทำให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่าง ๆ ไม่ได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้อง ทั้งข้อมูลของผู้ป่วย ข้อมูลการจัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจถูกละเลยในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  

แต่หากมีโซลูชัน AI ทางการแพทย์เข้ามาช่วย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บให้เป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เพื่อฝึกฝนโมเดล AI ในการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค และการดูแลผู้ป่วย ให้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

3. ต้นทุนการรักษาที่สูงขึ้น

ไม่ใช่แค่น้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น ที่มีราคาสูงขึ้นจากต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น แต่การรักษาทางการแพทย์ก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็นอุปสรรคในการรักษาโรคของมนุษย์ 

ในทางกลับกัน หากมีการพัฒนาระบบ AI ในธุรกิจ Healthcare อย่างเต็มรูปแบบ ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น ง่ายต่อการปรึกษาและติดตามอาการผ่านแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยวินิจฉัยและดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงยังสะดวกต่อการรักษาทางไกลที่เข้าถึงได้ยากอีกด้วย 

4. ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของมนุษย์

ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ ทำให้ Telemedicine เข้ามามีบทบาทมากขึ้น AI จึงเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้การทำงานเกิดความแม่นยำ พร้อมช่วยดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง โดย AI สามารถใช้เพื่อติดตามสัญญาณชีพ ตรวจสอบอาการ และแจ้งเตือนแพทย์หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการรักษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เคสการใช้ AI ในธุรกิจ Healthcare

  • การวินิจฉัยโรค AI จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมาก เช่น ผลการทดสอบ ประวัติทางการแพทย์ และภาพทางการแพทย์
  • การรักษาโรค AI จะช่วยแพทย์เลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยวิเคราะห์จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย เช่น อายุ เพศ ประวัติทางการแพทย์ และผลการรักษาที่ผ่านมา
  • การดูแลผู้ป่วย AI จะสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะใช้เพื่อติดตามสัญญาณชีพ ตรวจสอบอาการ และแจ้งเตือนแพทย์หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
  • การวิจัยทางการแพทย์ AI สามารถช่วยเร่งการวิจัยทางการแพทย์ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลการทดลองทางคลินิก ซึ่งสามารถช่วยให้นักวิจัยค้นพบแนวทางการรักษาใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้น
  • ช่วยลดภาระแพทย์ AI ที่ผสานกับหุ่นยนต์ สามารถช่วยลดภาระด้านการผ่าตัด พร้อมมอบผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและช่วยให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดรักษาได้อย่างตรงจุด
AI ในธุรกิจ Healthcare ถูกนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

โซลูชัน AI อัจฉริยะจาก AIGEN กับการผลักดันธุรกิจ Healthcare ในไทย

ขับเคลื่อนโซลูชันอัจฉริยะเพื่อการพัฒนา AI ในธุรกิจ Healthcare ของคุณ ด้วยบริการจาก AIGEN กับระบบ AI-Powered OCR Solution สำหรับช่วยจัดการงานด้าน Data-entry เพื่อจัดการข้อมูลสุขภาพที่สามารถทำได้แบบอัตโนมัติ แม่นยำ และรวดเร็ว ลดภาระงานเอกสาร และการจัดการข้อมูลภายในได้อย่างครอบคลุม 

นอกจากนี้ เรายังมีโซลูชัน AI-Powered Chatbot Solution ที่ใช้งานร่วมกับระบบ AI-Powered Knowledge Management Solution (KMS) เพื่อสร้างระบบค้นหา และระบบถาม-ตอบที่ทรงพลัง สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภายในองค์กร และบริการลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างครบวงจร 


พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ให้ไปไกลในระดับสากล พร้อมช่วยผลักดันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน เพียงปรึกษาและรับบริการกับ AIGEN ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่จะช่วยออกแบบ และพัฒนาโซลูชัน AI ห้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ !

ข้อมูลอ้างอิง

  1. The A.I. revolution in health care is coming. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.cnbc.com/2023/07/12/the-ai-revolution-in-health-care-is-coming.html  
  2. The AI revolution in the healthcare industry. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.etkho.com/en/the-ai-revolution-in-the-healthcare-industry/
AIGEN Live chat