Share

AI Checklist! เช็คความพร้อมขององค์กรก่อนนำเทคโนโลยี AI มาใช้งาน

ทุกธุรกิจต่างต้องปรับตัวเมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบทำให้วิธีการแบบเดิมที่ธุรกิจเคยใช้ในการทำงานต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จึงเป็นที่มาทำให้หลายๆองค์กรมาทำเรื่อง Digital transformation เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กร หนึ่งในเทคโนโลยีที่คนในแวดวงธุรกิจพูดถึงกันมากที่สุดหนีไม่พ้นเทคโนโลยี AI จากรายงานของ Forbes พบว่าในปี 2022 นี้ ธุรกิจจะลงทุนในเรื่องของ AI และ Machine learning กันมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรได้มากขึ้น และคาดหวังว่า AI จะเข้ามาขับเคลื่อนให้ขั้นตอนการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

เราได้พบเห็นการนำ AI มาใช้กันในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงิน และธนาคารที่ได้นำการยืนยันตัวตนออนไลน์มาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานในการทำธุรกรรมออนไลน์ อุตสาหกรรมประกันที่ได้นำ AI อ่านและประมวลเอกสารแบบอัตโนมัติมาใช้งานเพื่อลดระยะเวลาการเคลม และลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตัวเอง หรือในอุตสาหกรรมการผลิตที่นำ AI มาใช้เพื่อคาดการณ์ช่วงเวลาซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ และหลายๆธุรกิจอาจจะยังลังเล หรือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นนำ AI เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้อย่างไร ในบทความนี้ AI GEN มี Checklist 3 ข้อให้กับธุรกิจได้นำไปใช้ในการเช็คความพร้อมว่าธุรกิจพร้อมที่นำ AI ไปใช้แล้วหรือไม่?

เช็คความพร้อมก่อนนำ AI ไปใช้กับธุรกิจ

AI Checklist…ธุรกิจของคุณพร้อมที่จะนำ AI ไปใช้แล้วหรือยัง?

ดร.ภมรพล ชินะจิตร CEO AI GEN ได้แชร์เช็คลิสต์นี้ไว้ในงานสัมมนาออนไลน์ Why AI Why Now : The next level of business in the digital age เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างมาก โดยหลายธุรกิจเองตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการนำ AI มาใช้งาน แต่ยังติดปัญหาในเรื่องจะนำ AI ไปใช้งานในธุรกิจอย่างไร ซึ่ง AI GEN แนะนำว่าธุรกิจควรเริ่มนำเอา AI มาปรับใช้กับธุรกิจตั้งแต่ตอนนี้ เนื่องจากหลายกระบวนการทำงานต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเรื่องขั้นตอนการทำงาน คน และการเทรนให้โมเดล AI เก่งขึ้น ในขณะที่บางธุรกิจเองอาจจะเริ่มมีการนำ AI เข้ามาใช้งานแล้ว แต่ยังติดปัญหาในการนำ AI ไปใช้ในสเกลที่ใหญ่มากขึ้น แล้วแต่ละธุรกิจ หรือองค์กรจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์กรของคุณพร้อมที่จะนำ AI ไปใช้แล้วหรือยัง โดยสามารถสำรวจความพร้อมของธุรกิจได้จากเช็คลิสต์ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

  1. ความพร้อมพื้นฐาน (Foundation readiness)

อันดับแรก คือการเช็คความพร้อมทางด้านพื้นฐานขององค์กร มีตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างด้าน Infrastructure ขององค์กร ได้แก่ server และ computing ขององค์กร และในองค์กรได้เคยมีใช้ระบบ cloud มาบ้างหรือไม่ หรือใช้แต่ระบบ on-premise รวมถึงเมื่อองค์กรจะมีการนำ AI เข้ามาใช้งานแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของข้อมูล หรือ data source ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งในการนำ AI เข้ามาใช้ภายในองค์กร เนื่องจากรูปแบบ AI ที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนใหญ่มักจะยังอยู่ในรูปแบบของ supervised AI อยู่ ซึ่งก็คือยังต้องมีการสอนให้ AI เก่งขึ้นด้วยการใช้ข้อมูล หรือ data โดยหากมีข้อมูลที่เยอะมากเพียงพอ และถูกเก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จะทำให้โมเดล AI สามารถทำงานได้ดีมากขึ้น นอกจากนั้นต้องดูว่าหน้าที่งานที่องค์กรต้องการใช้ AI ในการแก้ไขปัญหา หรือทำงานให้ มีผู้ให้บริการ AI เจ้าไหนให้บริการในส่วนนี้ได้หรือไม่

  1. ความพร้อมในการบริหารจัดการ (Operation readiness)

Operation readiness หรือความพร้อมในการบริหารจัดการเป็นเรื่องของการจัดการภายในว่าเวลามีการนำ AI ไปใช้งาน ได้นำไปใช้งานอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะถ้านำ AI ไปใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะไม่ได้ผล เริ่มต้นจากการเช็คเรื่อง Agile delivery จากผลการสำรวจจะเห็นได้ชัดเลยว่าหากองค์กรมีการนำ Machine learning Operation ได้จะทำให้ทำในส่วนนี้ได้ดี เพราะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และเข้าใจว่าต้องมีการเทรน data ที่เข้ามาในช่วงแรกในระดับหนึ่งเพื่อให้โมเดล AI เก่งขึ้น แต่พอทำไปจนถึงระดับหนึ่งมีการปรับ และ feedback อยู่ตลอดเวลาทั้งในแง่ของโมเดล AI ที่จะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เก่งขึ้นได้ และทั้งในแง่ของคนเองที่จะปรับกระบวนการทำงานให้เข้ากัน ถัดมาเป็นเรื่องของทักษะ หรือ skill ว่าภายในองค์กรเองนั้นมีทักษะที่จะสร้าง AI เองได้หรือไม่ หรือต้องไปซื้อจากผู้ให้บริการ AI เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำการสำรวจภายในองค์กรว่าเหมาะกับรูปแบบไหน ต่อมาเป็นเรื่องของ cybersecurity และการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ เพราะแน่นอนว่าพอมีการนำ AI เข้ามาใช้ภายในองค์กรจะมีเรื่องของข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง หลายครั้งก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลองค์กรจะต้องมาดูว่ามีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างไร และต้องสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับเพียงพอหรือไม่

  1. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง (Transformational readiness)

ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร หรือธุรกิจ เป็นเรื่องปกติที่พอมีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ก็อาจจะมีการต่อต้านเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าใช้ยาก และกว่าจะเห็นผลที่ชัดเจนอาจต้องใช้เวลานาน และการที่จะทำให้องค์กรพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงต้องทำอะไรบ้าง เริ่มต้นที่ผู้นำ หรือ Leadership ในหลายครั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ต้องมีการฟันธงมาจากผู้นำ หรือผู้บริหารในองค์กรว่าเราต้องการจะเดินไปในทิศทางนี้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ ต่อมาเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจ และความชัดเจนในการนำมาใช้งานในธุรกิจว่ามีกรณีศึกษาทางธุรกิจจริงๆใช่ไหมที่สามารถนำ AI ไปใช้ได้ อาจจะต้องระบุให้ได้ว่ากรณีศึกษาของธุรกิจที่จะนำ AI ไปใช้นั้นคืออะไร ส่วนนี้จะเป็นความพร้อมภายในองค์กรที่เราสามารถสำรวจได้เองว่าปัญหาอะไรที่สำคัญกับธุรกิจที่ AI จะสามารถไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ และจะได้ผลตามที่ธุรกิจตั้งเป้าหมายเอาไว้ สุดท้ายเป็นเรื่องของ business acceptance ซึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เนื่องจากการนำ AI กระทบกับหลายส่วน อาจจะกระทบกับคนที่ทำงานอยู่แล้ว และอาจจะมีคนที่กลัวว่า AI จะมาแทนที่หน้าที่งานที่เคยทำอยู่ หรือว่าจริงๆแล้ว AI จะมาช่วยให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละองค์กรว่าจะมีการปรับขั้นตอนการทำงานให้เข้ากับเทคโนโลยีได้หรือไม่ หรือจะปรับนิสัยการทำงานให้ยอมรับในเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่ โดยสรุปคือเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้คนภายในองค์กรพร้อมที่รับกับเทคโนโลยี AI ได้มากขึ้น

ส่งท้ายบทความ

การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ภายในองค์กร หรือธุรกิจแน่นอนว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนนำ AI เข้ามาใช้งานก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการนำ AI เข้ามาใช้ภายในองค์กรจะตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจ อีกทั้งสร้างประโยชน์ และผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับธุรกิจได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

ที่ปรึกษาการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้กับธุรกิจ

หากธุรกิจของคุณมีแผนที่นำเทคโนโลยี AI ไปใช้งานและยังไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญของ AI GEN ยินดีให้คำปรึกษาการนำ AI ไปใช้กับธุรกิจเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจของคุณตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน และการนำ AI ไปใช้งานให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี้

AIGEN Live chat