Share

7 ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในภาคธุรกิจ

ในปัจจุบันหลายองค์กรได้นำเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานทางธุรกิจหลากหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การขาย การค้นคว้าและวิจัย (R&D) การผลิต การบริการลูกค้า การบัญชีและการเงิน และอื่นๆ เนื่องจากผู้บริหารส่วนใหญ่เริ่มเล็งเห็นประโยชน์ของการนำระบบ AI ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจทั้งทางตรง และทางอ้อม 

จากสถิติที่ทาง semrush ได้ทำการสำรวจไว้ว่า 86% ของ CEO ได้กล่าวไว้ว่าภายในปี 2021 นี้ ระบบ AI จะเป็นเทคโนโลยีหลักที่ถูกนำมาใช้ในบริษัท ในบทความนี้ AI GEN ได้รวบรวม 7 ประโยชน์ของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจได้ระยะยาว

ภาพประกอบ : Canva

1.เพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตในการทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตในการทำงาน
ภาพประกอบ : Canva

การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตจากการทำงานเป็นเหตุผลหลักที่หลายๆองค์กรนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ เนื่องจาก AI สามารถทำงานในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วที่มนุษย์ไม่อาจสามารถเทียบได้ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยี AI ยังช่วยลดงานที่ต้องทำแบบเดิมซ้ำๆออกไป ทำให้พนักงานมีเวลาไปทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งเป็นงานชนิดที่ AI ไม่สามารถทำได้ AI สามารถทำให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ต้องนำคนมาทำงานแบบเดิมๆซ้ำๆ และสามารถทำให้องค์กรสร้างประสิทธิภาพสูงสุดจากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้

2.ทำธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทำธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ภาพประกอบ : Canva

เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทำให้ขั้นตอนในการทำงานสั้นลง จากการออกแบบสินค้า จนถึงการนำสินค้าออกสู่ตลาด สามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ต้องการความรวดเร็ว และตอบโจทย์ผู้บริโภค

3.สร้างขีดความสามารถใหม่ให้กับธุรกิจ และการขยายโมเดลทางธุรกิจ

สร้างขีดความสามารถใหม่ให้กับธุรกิจ และการขยายโมเดลทางธุรกิจ
ภาพประกอบ : Canva

ผู้บริหารสามารถนำ AI มาใช้กับการขยายโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆได้ เนื่องจากการนำข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรมาวิเคราะห์ ทำให้ผู้บริหารมองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้อีกมากมาย อาทิเช่น บริษัทผลิตรถยนต์อัตโนมัติ มีข้อมูลที่เก็บไว้มากมายซึ่งสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจประกันได้ ในขณะที่บริษัทประกันสามารถนำ AI สำหรับธุรกิจมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการกับระบบติดตามการขนส่งได้ เป็นต้น

4.ยกระดับการให้บริการลูกค้า

ยกระดับการให้บริการลูกค้า
ภาพประกอบ : Canva

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจ หากสามารถมีเจ้าหน้าที่ในการขายที่สามารถรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้า ว่าลูกค้าต้องการอะไร โซลูชั่นที่ต้องนำเสนอ และคู่แข่งเป็นอย่างไร และนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในเวลาที่ใช่ เทคโนโลยี AI สามารถเข้ามาช่วยธุรกิจเติมเต็มในส่วนนี้ได้ ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalization)

5.เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน
ภาพประกอบ : Canva

AI สามารถนำเข้า และประมวลข้อมูลจำนวนมากได้แบบเรียลไทม์ ทำให้องค์กรสามารถติดตามความเป็นไปต่างๆได้แบบเรีบลไทม์เช่นกัน รวมถึงสามารถแจ้งเตือนถึงประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้น และในบางเคส AI สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ในเบื้องต้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจการผลิต เทคโนโลยี AI จะเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรทุกตัวเพื่อที่จะประเมินว่าเครื่องจักรตัวไหนมีปัญหา รวมถึงคาดการณ์ระยะเวลาที่เครื่องจักรต้องได้รับซ่อมแซม เป็นต้น

6.ยกระดับคุณภาพของงาน และลดความผิดพลาดในการทำงาน

ยกระดับคุณภาพของงาน และลดความผิดพลาดในการทำงาน
ภาพประกอบ : Canva

เมื่อนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ สิ่งที่องค์กรคาดหวัง คือลดความผิดพลาด และกำหนดเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำงาน สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นได้เมื่อนำระบบ AI และ Machine learning (การทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง) มาใช้กับเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) ทำให้เกิดการทำงานแบบซ้ำๆเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดกฏเกณฑ์ให้กับงานนั้นๆ การทำงานของทั้งสองระบบไม่เพียงจะทำให้ขั้นตอนการทำงานเร็วขึ้น และลดความผิดพลาด ยังสามารถทำให้ระบบสามารถทำงานในหลากหลายหน้าที่ได้มากขึ้นอีกด้วย

7.บริหารบุคลากรในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

บริหารบุคลากรในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
ภาพประกอบ : Canva

ระบบ AI สามารถช่วยองค์กรพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน จนถึงการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการสรรหา ว่าจ้าง และชี้ได้ว่าผู้สมัครคนไหนคือคนที่ใช่สำหรับองค์กรของคุณ บริษัทสามารถนำแชทบอทเข้ามาใช้ในการพูดคุยกับผู้สมัครแบบรายบุคคลได้ นอกจากนั้นยังสามารถนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวัดทัศนคติ ค้นพบ และรักษาพนักงานที่มีผลการทำงานอย่างยอดเยี่ยม และจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมให้กับพนักงาน

ส่งท้ายบทความ

การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจถือเป็นเรื่อง New normal สำหรับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ธุรกิจของคุณพร้อมที่จะนำระบบ AI มาใช้แล้วหรือยัง? เริ่มต้นด้วยการลองเปิดใจที่จะปรับเปลี่ยนเป้าหมายทางธุรกิจ เริ่มจากโฟกัสที่การทำให้ธุรกิจเติบโตมากกว่าการลดต้นทุน รวมถึงการจ้างและฝึกฝนพนักงานที่มีทักษะในเรื่อง AI เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ

AIGEN Live chat