Share

ระบบ AI กับการนำมาใช้งานในภาคธุรกิจนอกเหนือจากโรงงาน

ระบบ AI ถือเป็นระบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้งานในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงงาน ที่มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้งานที่สามารถขับเคลื่อนได้แบบอัตโนมัติด้วยระบบ AI ทำให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาปรับใช้นั้น ไม่ได้มีเพียงกลุ่มธุรกิจโรงงานการผลิตเท่านั้น แต่ในธุรกิจด้านอื่น ๆ ก็มีการนำ AI เข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน แต่จะมีภาคธุรกิจใด ที่มีการนำ AI มาปรับใช้และเกิดประโยชน์ได้อย่างชัดเจนบ้าง ลองไปหาคำตอบกัน

ระบบ AI กับการนำมาใช้งานในภาคธุรกิจนอกเหนือจากโรงงาน

ด้านการเงินการธนาคาร และประกันภัย

ในด้านการเงิน การธนาคาร และประกันภัย มีการนำระบบ AI เข้ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้ยังสามารถยกระดับการให้บริการลูกค้าได้ดีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 • การยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสมัครใช้บริการทางการเงินต่าง ๆ ผ่านโซลูชัน e-KYC 
 • การเคลมประกันผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี OCR
 • การบริการจัดการสุขภาพทางการเงินผ่านระบบ AI
 • การแจ้งเตือนธุรกรรมที่น่าสงสัย 
 • การนำ AI เข้ามาช่วยในการป้องกันการโกงจากการทำธุรกรรมออนไลน์ 
 • การคาดการณ์และประเมินความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อ 
 • การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการเงิน เพื่อวางแผนโครงสร้างธุรกิจ
 • การคาดการณ์ วิเคราะห์เกี่ยวกับการปล่อยผลิตภัณฑ์ประกันภัยตัวใหม่ 
 • การให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 24 ชั่วโมง ไม่มีหยุดพักด้วยแชทบอท AI อัจฉริยะ

จะเห็นได้ว่า แอปพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ ในปัจจุบันนี้ อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลแบงค์กิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนในด้าน IT และเทคโนโลยี AI เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างความสะดวก และปลอดภัยในการใช้งานให้กับลูกค้า อีกทั้งยังช่วยรองรับการทำงานในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การขนส่ง 

การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในด้านการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นขนส่งบุคคลหรือหรือด้านโลจิสติกส์ก็ตาม ซึ่งระบบ AI นั้นจะช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ เช่น

 • การนำ AI เข้ามาเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ   
 • วิเคราะห์ความต้องการล่วงหน้าในการขนส่ง 
 • ช่วยในการสร้างกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำงาน ทั้งเส้นทางการขับขี่ การจัดเก็บสินค้าบนรถ เป็นต้น
 • การคาดการณ์อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น จากบันทึกการขับขี่
 • การวางแผนเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 • การจัดการเอกสาร Invoice ที่สามารถดึงข้อมูลจากเอกสารได้แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี OCR

หน่วยงานภาครัฐ

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ การนำเทคโนโลยีและระบบ AI เข้ามาใช้ร่วมกับการทำงาน ยังจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วภายในหน่วยงานข้าราชการด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่อีกด้วย เช่น

 • การยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยร่นเวลาในการติดต่อด้านต่าง ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 • การจัดการเอกสารต่าง ๆ แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี OCR ทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
 • เพิ่มความรวดเร็วในการตอบคำถามผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุดตลอด 24 ชั่วโมงด้วยแชทบอท AI อัจฉริยะ

การรักษาความปลอดภัย

ในด้านของการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งในแอปพลิเคชัน บนระบบอินเทอร์เน็ต ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ โดยระบบ AI ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

 • การตรวจสอบใบหน้าหรือลายนิ้วมือก่อนใช้งานอุปกรณ์ บนแอปพลิเคชันต่าง ๆ
 • การเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการติดต่อสื่อสาร
 • การตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่
 • การตรวจสอบเครื่องแต่งกายขณะเข้าในพื้นที่เสี่ยง

ด้านการแพทย์

การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในด้านการแพทย์ ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอีกต่อไป เพราะในทุกวันนี้ มีการนำ AI เข้ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์มากมาย ที่ช่วยให้เกิดความสะดวกต่อทั้งแพทย์ในการวินิจฉัยโรคและการรักษา รวมถึงการคิดค้นของนักวิจัย ที่สำคัญยังช่วยในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งอีกด้วย เช่น

 • การนำ AI เข้ามาใช้ในการวินิจฉัยและลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค 
 • การตรวจหาโรคในระยะแรก 
 • การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้เพื่อวิเคราะห์และเป็นข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยโรค
 • การพัฒนายาตัวใหม่ ๆ ด้วย AI 
 • การรักษาและพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม อวัยวะเทียม เพื่อการทดลองทางเทคนิคต่าง ๆ 
 • การเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย เพื่อทำการรักษาให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด
 • การปรับแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

นอกจากนี้ ในต่างประเทศยังมีการนำ AI เข้ามาใช้งานในห้องผ่าตัด ทั้งหุ่นยนต์เสมือนสำหรับการผ่าตัด หุ่นยนต์ AI ส่องกล้อง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ ลดความเสี่ยงระหว่างการผ่าตัด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้ง 

จะเห็นได้ว่า ในทุกวันนี้มีการนำระบบ AI เข้ามาใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งยังตอบโจทย์การทำงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนบุคคลหรือในรูปแบบของบริษัทก็ตาม นอกจากนี้แล้ว ยังมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Technology เข้ามาเพื่อช่วยออกแบบการทำงานของระบบ เพื่อยกระดับการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหากธุรกิจของคุณกำลังมองหาโซลูชัน AI เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญของ AI GEN ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

AIGEN Live chat