Share

รวม 4 เครื่องมือ AI เพื่อธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่

เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความแม่นยำสูงสุด ทั้งยังสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการทำงานเหล่านี้ คือการนำเทคโนโลยี AI เข้ามามีส่วนช่วยในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากพูดถึงการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการแข่งขันสูงแล้ว การนำ AI เข้ามาปรับใช้ในองค์กร จะส่งผลดีในหลากหลายด้าน 

ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 4 เครื่องมือ AI ที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่เติบโตได้ในระยะยาว พร้อมช่วยสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ทำไมต้องเริ่มใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยพัฒนาการบริหารจัดการงานของธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ?

เครื่องมือ AI เสริมประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ได้

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนโดย AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถเรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท โดยเฉพาะการนำมาต่อยอดในธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ เพราะสามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตได้พร้อมกัน นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการในภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

ตัวอย่างการใช้ AI ส่งเสริมการทำงานธุรกิจขนาดกลางและใหญ่

 • ตัวอย่างการใช้ AI ในธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกสามารถใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด รวมถึงยังสามารถช่วยคาดการณ์ความต้องการสินค้าประเภทต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อทำการสต๊อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ตัวอย่างการใช้ AI ในธุรกิจการผลิต 

ธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือ AI ควบคุมด้านการผลิตและคุณภาพของสินค้า เช่น การควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย ใช้ควบคุมคุณภาพของสินค้า หรือตรวจจับความผิดปกติของสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

 • ตัวอย่างการใช้ AI ในธุรกิจการเงิน 

ธุรกิจการเงินสามารถใช้ AI วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินให้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ AI ยังสามารถนำไปใช้ส่งเสริมงานด้านการบริการให้กับลูกค้า โดยการตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ได้ 

 • ตัวอย่างการใช้ AI ในธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการอาจใช้ AI เข้ามาช่วยบริการลูกค้าในด้านการให้ข้อมูล ตอบคำถาม และจองบริการต่าง ๆ รวมถึงยังสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล และแนวโน้มการใช้บริการของลูกค้า เพื่อนำไปออกแบบแผนการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

การนำเครื่องมือ AI มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

รวม 4 เครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่

เมื่อได้รู้แล้วว่า การใช้เครื่องมือ AI สามารถช่วยธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ได้อย่างไร คราวนี้เราลองมาทำความรู้จักกับ 4 เครื่องมือ AI ที่ธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้กันดูบ้าง 

1. AI สำหรับขั้นตอนการทำ Data-entry ของธุรกิจ

ขั้นตอนการทำ Data-entry จะสะดวกมากยิ่งขึ้น หากมีการนำ AI เข้าไปปรับใช้ โดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการป้อนข้อมูล ไปจนถึงการตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาด ทำให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปจัดการ หรือนำไปใช้ต่อได้อย่างราบรื่น 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI-Powered OCR จาก AIGEN

2. AI สำหรับการค้นหาข้อมูลภายในองค์กร

AI สำหรับการค้นหาข้อมูลภายในองค์กร อย่างเทคโนโลยี  Knowledge Management System (KMS) จะช่วยให้คนในองค์กรหรือลูกค้า สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สินค้า และบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ สำหรับ AI ประเภทนี้มักจะมีการใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural Language Processing (NLP) เพื่อให้ระบบสามารถตอบคำถาม และค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงประเด็นและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI-Powered Knowledge Management Solution จาก AIGEN

3. โซลูชัน AI Chatbot

 โซลูชัน AI Chatbot เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ที่สามารถใช้ตอบโต้หรือสนทนากับผู้ใช้ได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่หลาย ๆ ธุรกิจนำมาใช้เพื่อให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้ความช่วยเหลือเมื่อไหร่ โซลูชัน AI Chatbot ก็สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตลอดเวลา โดยที่ AI Chatbot จะเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร และแหล่งข้อมูลของธุรกิจ จากนั้นเมื่อผู้ใช้เริ่มบทสนทนาหรือถามคำถาม AI Chatbot จะทำการประมวลผลคำถาม แล้วตอบกลับด้วยข้อมูลที่มีอยู่ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI-Powered Chatbot Solution

4. โซลูชัน AI สำหรับการยืนยันตัวตนออนไลน์

โซลูชัน AI สำหรับการยืนยันตัวตนออนไลน์อย่างโซลูชัน e-KYC เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะธุรกิจการเงิน ประกัน สุขภาพ และอื่น ๆ ซึ่งโซลูชัน AI นี้จะช่วยให้ธุรกิจใช้ยืนยันตัวตนลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยี Face Recognition, Biometrics, รวมถึงเทคโนโลยี OCR มาช่วยตรวจเอกสารยืนยันตัวตนด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI-Powered e-KYC Gateway Solution จาก AIGEN 

ปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจว่าควรใช้ AI มาช่วยงานหรือไม่?

 • ความต้องการ และเป้าหมายของธุรกิจ

ธุรกิจที่ต้องการใช้ เครื่องมือ AI มาช่วยส่งเสริมการทำงาน ควรพิจารณาถึงความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจเป็นอย่างแรก เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ AI ได้เหมาะสมที่สุด

 • ลักษณะของงาน และข้อมูลที่ธุรกิจมี

ธุรกิจควรพิจารณาถึงลักษณะของงานและข้อมูลที่ธุรกิจมีว่าเหมาะสมกับการใช้ AI หรือไม่ โดยหากมีข้อมูลจำนวนน้อยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ AI เข้ามาช่วย แต่สำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูลจำนวนมากก็ควรนำเครื่องมือ AI มาใช้เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานทำได้แบบอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้น

 • งบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่

ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือพัฒนาระบบ AI รวมถึงค่าใช้จ่ายในการอบรมบุคลากรก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่า ควรนำเครื่องมือ AI เข้ามาใช้หรือไม่ หากมีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอก็สามารถเลือกลงทุนในเครื่องมือ AI ที่ธุรกิจต้องการได้

 • การแข่งขันในอุตสาหกรรมของคุณ

หากต้องการแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือ AI มาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่แข่งเริ่มใช้เครื่องมือ AI แล้ว ธุรกิจของคุณก็ควรใช้เครื่องมือ AI ด้วยเช่นกัน

 • ความพร้อมและเหมาะสมของเทคโนโลยี AI

การพิจารณาว่าเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์กับความต้องการของธุรกิจได้หรือไม่ จะช่วยให้เห็นว่า ผู้ประกอบการควรนำเครื่องมือ AI มาช่วยในการทำงานภายในองค์กรได้แล้วหรือยัง


มองหาเครื่องมือ AI สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เลือกปรึกษากับ AIGEN เราคือบริษัทพัฒนา AI Technology ที่มีความเชี่ยวชาญสูง และมีเครื่องมือให้เลือกใช้หลากหลายด้าน พร้อมช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโต ไม่ว่าจะเป็น AI ประมวลผลข้อมูลจากเอกสาร, AI ตรวจสอบและระบุใบหน้า, แชตบอทผู้ช่วยอัจฉริยะ, AI ตัวช่วยด้านการลงทุน หรือ AI ประมวลผลแบบสอบถาม หากสนใจสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาได้แล้วที่นี่

ข้อมูลอ้างอิง

 1. แนะนำเครื่องมือ Artificial Intelligence (AI) ที่ช่วยเสริมกลยุทธ์การตลาดและเพิ่มยอดขายอย่างชาญฉลาด. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จาก https://contentshifu.com/blog/artificial-intelligence-ai-marketers 
 2. AI Tools สุดยอดนวัตกรรมช่วยงานยุคใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 จาก https://manawork.com/blog-ai-tools
AIGEN Live chat